Dil Hai Ke Manta Nahin – Notes in Hindi


Dil Hai Ke Manta Nahin Harmonium Notes

For Dil Hai Ke Manta Nahin Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western –
Indian –

Piano Notes in Hindi for Dil Hai Ke Manta Nahin (सारेग मपधनि)


प~~    म              म~~  रे    *निग
Dil     hai    ke     ma_nta    nahin
Or
प~~                 म~~ रे      *निग

Music:
प~~  प~~  प~~  म
Or
निधप~ निधप~  निधप~ म

प~~     म             म~  रे *निग
Dil     hai    ke    ma~~nta_  nahin

Music:
निधप~ निधप~
धनि नि


            पनि~        सा*नि~
Mushkil   badi~      hai

निनि~          सा* पम
rasme       moha~~bbat~
Or
नि नि नि       *सा*निध पम

         प  गगपमप          रेरे~~
Yeh     jaan_ta         hi     nahin


प म प म  म
Oh~~ ~~ ~

प~~    म             म~~  रे    *निग
Dil      hai    ke     ma_nta    nahin

Music:
प~~  प~~  प~~  म
Or
निधप~ निधप~  निधप~ म

प~~    म            म~  रे *निग
Dil     hai    ke     ma~~nta_  nahin

Music:
निधप~ निधप~
धनि नि


प         नि~~   सा*नि~
Yeh     beqaraa__ri

नि           नि          सा*~        प~ म~
kyoon _  ho      rahi~        hai~
Or
नि नि नि     *सा*निध~    पम

        प  गगपमप         रेरे~~
Yeh    jaa_nta         hi     nahin


प म प म  म
Ho~~ ~~ ~

प~~    म             म~~  रे    *निग
Dil      hai    ke     ma_nta    nahin
Or
प~~                 म~~ रे      *निग

Music:

प~~    म            म~  रे *निग
Dil     hai    ke     ma~~nta_  nahin


रे*सा*          सा*        नि~ पम
Dil        to    yeh     chaahe

प नि नि           रे*सा*~      निध
har _ pal     tumhe     hum

सा*        सा*रे*~~     सा*       सा*नि
Bas     yunhi       dekha    kare

Music:
*~~~ सा**रे*निसा*धनि~~


रे*सा*      सा*      नि~       पम
Marke     bhi     hum   na~

निरे*         सा*सा*~~     निध
tumse       judaa       ho
Or
प नि नि        रे*सा*~      निध

सा* सा*रे*~~        सा*      सा*नि
Aao _  kuch    aisa      kare

Music:
निसा*रेनिसा*रे*
म**रे* सा*निसा**~~


*रे*    सा*~         निसा*निध सा*सा*~~
Mujh   mein       sama ~  _   jaa,
Or
*रे*  सा*नि      निसा*निध सा*सा*~~

सा*     रे*~ *  *म**रे*~ सा*नि~~~
aa     paas          aa   _    jaa~~

नि     सा*          सा**~~~
Hamdam     mere~~,
Or
सा*     रे*        सा**~~~

रे*~ सा**~~~
hamnasheen~~


प~~    म             म~~  रे    *निग
Dil      hai    ke     ma_nta    nahin
Or
प~~                 म~~ रे      *निग

Music:
प~~  प~~  प~~  म
Or
निधप~ निधप~  निधप~ म

प~~    म            म~  रे *निग
Dil     hai    ke     ma~~nta_  nahin

Music:
निधप~ निधप~
धनि नि


Will be Updated:
Teri vafaaye, teri mohabbat
Sab kuch hai mere liye
Tune diya hai nazraana dil ko
Hum to hai tere liye
Yeh baat sach hai, sab jaante hai
Tumko bhi hai yeh yakeen


Harmonium Notes for Songs – Notes in Hindi


Harmonium Notes for Bhajan


Dil Hai Ke Manta Nahin


Harmonium Notes – Piano Notes in Hindi


Piano Tutorial