Bhagwan Hai Kahan Re Tu – Piano NotesBhagwan Hai Kahan Re Tu Piano Notes

For Bhagwan Hai Kahan Re Tu Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western –
Indian –

Piano Notes for Bhagwan Hai Kahan Re Tu – Western Notation (CDE FGAB)


G#~    F#G#     B      C#*~ BG#~ F#
Hai     suna      ye    poo_ri_ dharti

G#    F#E~ G#    F#~~
tu     chalata     hai


G#~  F#G#     B     C#*~   BG#~
Meri_ bhi     sun   le        araj

F#F#      G#      F#E~ G#   F#~
mujhe   ghar   bulata      hai


ED#C#~~
Bhagwan,

D#      EF#~     ED# E
hai     kahan   re_ tu
Or
D#      EF#~     D#~  E

ED#C#~~
Hey_ Khuda,

D#     EF#~       ED# E
hai    kahan     re_ tu
Or
D#     EF#~      D#~  E


G#~     F#G#       B
Hai       suna       tu

C#*~ B     G#~       F#
bhatke     mann    ko
Or
C#*BG#    F#         F#

G#       F#E~ G#     F#~~
raah    dikhata      hai


G#~      F#     G#B        C#*~
Main    bhi    khoya    hoon

BG#F#     F#G#   F#E G#     F#~
mujhe     ghar     bulata     hai


ED#C#~~      D#      EF#~      ED# E
Bhagwan,    hai     kahan    re_ tu
Or
ED#C#~~      D#      EF#~      D#~  E

ED#C#~~         D#      EF#~      ED# E
Hey_Khuda,   hai     kahan    re_ tu
Or
ED#C#~~         D#    EF#~    D#~  E


G#G#    D#*~ D#*~   D#* G#~
Main     pooja            karoon

G#G#   D#*~ D#*~     D#* G#~
ya         namajein       padhun

G#G#E*~ E*~    D#*C#*~      E*D#*E*~~
Ardaasein          karoon         din_rain
Or
G#G#E* E*        E*D#*C#*    E*D#*E*~~


G#    G#     D#*~ D#*~   D#* G#~
Na    tu      Mandir          miley

G#     G#   D#*~ D#*~   D#*G#~
na      tu    Girje              mile

G#G#         E*~ E*~
Tujhe        dhoondein
Or
D#*D#*     E*~ E*~

D#*C#*~    E*D#*    E*~~
thake          mere      nain


C#*D#*     E*~ C#*~         BB           G#F#     G#
Tujhe       dhoondein     thake     mere     nain
Or
AB             C#*B               G#F#      G#F#      G#
BC#*         D*~ B~           AG#       F#G#      A

F#G#     A~C#*~          BB        G#~ F#   E~~
Tujhe    dhoondein    thake   mere   nain


G#~  F#    G# B          C#*~   B      G#~ F#
Jo     bhi_ rasmein    hain    wo   saari

G#         F#E~ G#  F#~~
main    nibhata_hoon

G#~   F#G#B      C#*~   BG#~
In       karodon   ki         tarah

F#        G#      F#EG#      F#~
main   sar      jhukata   hoon


ED#C#~~      D#    EF#~      ED# E
Bhagwan,    hai    kahan   re_ tu

ED#C#~~         D#    EF#~      ED# E
Hey_Khuda,   hai    kahan   re_ tu


G#G#   D#*~ D#*~   D#* G#~
Tere     naam              kayi,

G#G#     D#*~ D#*~    D#* G#~
tere        chehre           kayi

G#G#    E*~ E*~   D#*  C#*~ E*      D#*E*~~
Tujhe    paane      ki       raahein      kayi


G#G#    D#*~ D#*~   D#* G#~
Har        raah              chalaa

G#G#    D#*~ D#*~   D#*G#~
par         tu      na       mila

G#     G#       E*~ E*~
Tu _ kya       chaahe

D#*        C#*~ E*   D#*E*~~
main      samjha    nahin


C#*   D#*    E*~ C#*~    B         BG#         F#G#
Tu     kya     chaahe       main   samjha    nahin

F#    G#     A~C#*~    B         BG#~       F#E~~
Tu    kya    chaahe    main   samjha   nahin


G#~  F#     G#      BC#*~       BG#~
Soche        bin     samjhe     jatan

F#~ G#    F#    E~ G#      F#~~
karta        hi     jaata       hoon

G#~ F#   G#     B     C#*~ B      G#~
Teri         zid    sar   aankhon   par

F#       G#     F#EG#       F#~
rakh    ke      nibhata   hoon


ED#C#~~      D#     EF#~      ED# E
Bhagwan,    hai    kahan    re_ tu
Or
ED#C#~~      D#     EF#~      D#~  E

ED#C#~~         D#    EF#~     ED# E
Hey_Khuda,   hai   kahan   re_ tu
Or
ED#C#~~         D#    EF#~     D#~  E


G#~    F#G#     B      C#*~ BG#~ F#
Hai     suna      ye    poo_ri_ dharti

G#    F#E~ G#    F#~~
tu     chalata     hai

G#~  F#G#     B     C#*~   BG#~
Meri_ bhi     sun   le        araj

F#F#      G#      F#E~ G#   F#~
mujhe   ghar   bulata      hai


ED#C#~~     D#   EF#~     ED# E
Bhagwan,  hai   kahan   re_ tu

ED#C#~~       D#    EF#~     ED# E
Hey_Khuda, hai   kahan   re_ tu


Piano Notes for Songs


Piano Notes for Bhajan


Bhagwan Hai Kahan Re Tu


Piano Notes


Piano Tutorial