Nagin Dhun – Piano Notes


Nagin Dhun Piano Notes

For Nagin Dhun Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western – CDE FGAB

Indian – srg mpdn

Hindi – सारेग मपधनि


Piano Notes for Nagin Dhun – Western Notation (CDE FGAB)


srg mpdn

सारेग मपधनि

G#F#     AF#      G#E    F#E
G#F#     AF#      G#E    F#

G#F#     AF#      G#E    F#E
G#F#     AF#      G#E   F#


G#AC#*~       DDC#*~      DDC#*~
DDC#*~

G#AB~                 C#* C#* B~
C#* C#* B~~        AG#F#

Or

G#AC#*~
D* (keep D* pressed and) C#* C#*~
D* (keep D* pressed and) C#* C#*~
D* (keep D* pressed and) C#* C#*~

G#AB~
C#* (keep C#* pressed and) B B~
C#* (keep C#* pressed and) B B~~
AG#F#


G#F#     AF#      G#E    F#E
G#F#     AF#      G#E    F#

G#F#     AF#      G#E    F#E
G#F#     AF#      G#E   F#

Nagin Dhun – Easy Piano Tutorial (SLOW) with Notes


Nagin Dhun (Nagin Bean Music Piano Notes) – Version 2

ED     FD    EC    DC
ED     FD    EC     D

ED     FD    EC     DC
ED     FD    EC     D


EFA~      A#A#A~     A#A#A~
A#A#A~

EFG~             A A G~
A A G~~        FED


ED     FD    EC    DC
ED     FD    EC     D

ED     FD    EC     DC
ED     FD    EC     D


Piano Notes for Songs

Song List


Piano Notes for Bhajan

Bhajan List


New and Updated Piano Notes

New Song List


Piano Notes


Piano Tutorial