Jai Ganesh Deva – Ganesh Aarti – Piano Notes

-
Keyboard Notes Keys
-
-
Piano Notes Keys
-

Jai Ganesh Deva – Ganesh Aarti Piano Notes

For Jai Ganesh Deva – Ganesh Aarti Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western –
Indian –

Lyrics –
_

Piano Notes for Jai Ganesh Deva – Ganesh Aarti – Western Notation (CDE FGAB)


C     CD D           E       EE E
Jai   ganesh,     jai     Ganesh

E       EFEF        DE D
Jai     Ganesh    deva
Or
E       EF~ E       DED

(*B *B    CC         D~  DDC
Mata     jaaki    Parvati,

EE        DD       C~ C
pita     Maha   deva)  –  2


CC     EE        GGGG
Ek    dant     dayavant

F#~ G      F#G       F~ E
chaar-   bhuja   dhaari

CE             F     G~        GG
Maathe   pe    tilak    sohe
Or
CE             E      GGG     GG

F#~ G      F#       GF~ E
moose    ki      savari

CC        DD            E         EEE
Paan   chadhe,   phul    chadhe

EF      EF          DED
aur   chadhe   meva

*B *B C        C     D~ D      DC
Ladduan    ka   bhog   lage

EE        DD         C~ C
sant      kare    seva


C     CD D           E       EE E
Jai  ganesh,      jai     Ganesh

E       EFEF        DE D
Jai     Ganesh    deva
Or
E       EF~ E       DED

(*B *B    CC         D~  DDC
Mata    jaaki     Parvati,

EE         DD         C~ C
pita      Maha    deva)  –  2


C E            F       G~ G      GG
Andhan   ko    aankh    det

F#~ G       G      F~ E
kodhin    ko     kaaya

CE                F     G~ G      GG
Baanjhan   ko   putra    det

F#~ G         G      F~ E
nirdhan     ko    maaya

CC      DD             E~~         EE
Sur    shaam     sharan    aye
Or
CC       DD            EEE         EE

EF       EF      DED
safal   kije     seva

*B     *B C~ C      D~     DC~ C
Jai     ganesh,     jai    ganesh

E       ED~ D        C~ C
jai     ganesh    deva


C     CD D           E       EE E
Jai   ganesh,     jai     Ganesh

E       EFEF         DE D
Jai     Ganesh    deva
Or
E       EF~ E        DED

(*B *B     CC         D~  DDC
Mata     jaaki     Parvati,

EE         DD         C~ C
pita      Maha     deva)  –  2


Vakratunda Mahakaya
Suryakoti Samaprabha
Nirvighnam Kuru Me Deva
Sarva-Kaaryeshu Sarvada॥

_

Piano Notes for Songs

_

Piano Notes for Bhajan

_

Piano Notes

_
Song:
Jai Ganesh Deva - Ganesh Aarti - Piano Notes
Notes:
Piano Keyboard Notes for Jai Ganesh Deva - Ganesh Aarti - Western and Indian Notation - E EE E E EFEF DE D Jai ganesh, Jai Ganesh deva g gmgm rg r Jai Ganesh deva
Category:
Website:
Synthesizer Notes
-