Do Lafzon Ki Hai Dil Ki Kahani Keyboard Notes


Do Lafzon Ki Hai Dil Ki Kahani Keyboard Notes

For Do Lafzon Ki Hai Dil Ki Kahani Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western –
Indian –

Keyboard Notes for Do Lafzon Ki Hai Dil Ki Kahani – Indian Notation (srg mpdn)


r         gm         d       r*
Do     lafzon     ki     hai

dr*     d      pps*  
dil       ki     kahaani

ps*     p         mmN
yaa     hai     mohabbat

mp       m       gmgrgr
yaa      hai     jawaani
mp       m       gmg~ r~


Repeat –
r         gm         d       r*
Do     lafzon     ki     hai

dr*     d      pps*  
dil       ki     kahaani

ps*     p         mmN
yaa     hai     mohabbat

mp      m       gmgrgr
yaa     hai     jawaani


r~ g~ m~ p~         
laa.. laa..laa.. laa..

gg~                MgM~  m
laa.. laa..      lalala       la…


s*      N     ds*~       Nd
dil     ki     baato     ka

s* s* N      d       s* r* s* N d  
matlab      na     pucho

g* g*      R* d     g*~  g*~
kuch       aur       hum se

r* r*    s*     d      r*~ r*~       
bas     ab     na     pucho

R* s*
~


Repeat – 
s*      N     ds*~       Nd
dil     ki     baato     ka

s* s* N      d       s* r* s* N d  
matlab      na     pucho

g* g*      R* d     g*~  g*~
kuch       aur       hum se

r* r*    s*     d      r*~ r*~       
bas     ab     na     pucho


r~ g~ m~          pdN    
laa.. laa..laa..  lalala..

N~ N~    Nn
lala         lala…


rg         md~     r*
jiske     liye       hai

dr* d         pp~ s*  
duniya      deewaani

ps*     p         mmN
yaa     hai      mohabbat

mp       m       gmgrgr
yaa      hai     jawaani
mp       m       gmg~ r~


Will be Updated –

Ye kashtiwaala kya gaa raha tha
koi ise bhi yaad aa raha tha
laaa… laaaaa.laa.laaa.laaaaa
kisse puraane yaade puraani
yaa hain mohabbat yaa hain jawaani

is zindagi ke din kitne kam hai
kitni hai kushiyaan aur kitne gum hai
is zindagi ke din kitne kam hai
kitni hai kushiyaan aur kitne gum hai
laaa… laaaaa.laa.laaa.laaaaa

lag jaa gale se rut hai suhaani
yaa hai mohabbat yaa hai jawaani
do lafzon ki hai dil ki kahaani
yaa hai mohabbat yaa hai jawaani
laaa… laaaaa.laa.laaa.laaaaa


Keyboard Notes for Songs


Keyboard Notes for Bhajan


Do Lafzon Ki Hai Dil Ki Kahani

https://www.youtube.com/watch?v=waeAGdCvJd8


Keyboard Notes


Piano Tutorial