Bade Achhe Lagte Hai – Keyboard Notes


Bade Achhe Lagte Hai Keyboard Notes

For Bade Achhe Lagte Hai Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western – CDE FGAB

Indian – srg mpdn

Hindi – सारेग मपधनि


Keyboard Notes for Bade Achhe Lagte Hai – Indian Notation (srg mpdn)


CDE FGAB

सारेग मपधनि

Part 1

dn~~     pMg~     Mp      n
Bade     achhe      lagte     hai

n          nr* s*~~
Yeh      dharti,

d        ds* n~~
yeh    nadiyaa,

p        pnd
yeh    rainaa

MM     pn~   dp
Aur      tum~~~


Video Tutorial for Bade Achhe Lagte Hai Keyboard Notes


Repeat Part 1

dn~~   pMg~     Mp       n
Bade     achhe      lagte     hai

n     nr* s*~~  d      ds* n~~
Yeh  dharti,       yeh   nadiyaa,

p      pn,      MM     pn~   dp
yeh  rainaa   Aur       tum~~~


m*G*~~    m*m *      M*~~ m*G*  m*G*R*
Oh             maajhi     re~~  ~~     ~~,

N*R*     R*m*G*m*G*~   R*~ R*~
jaiyo         piya~~~         ke des


Part 2

p        p~~      pp~     pnd
Hum  tum       kitne    paas
Or
p         p~ ~     ppp       pnd

d        p  M
hai     kitne
Or
p       M g~

M~      M  Mg~~
doo~r_hain_chaand

MMp~
sitaare


n~         n~        n n
Sach     poo_chho_to
Or
nn        n~         n n

nr*       s*~~     nd
man     ko        jhoothe
Or
nr*      s* r*s*     nd

dd         R*   R*       R* r*~~  R* n
lagte     hain_ ye     saare~       ~~
Or
dd        R*R* R*    R* r*~  R* n


Repeat Part 2

p p~~ pp~ pnd d pM
Hum tum kitne paas hai kitne

M~ M Mg MMp
doo~r_hain_chaand sitaare

n~ n~ n n nr* s* ~~ nd
Sach poo_chho_to man ko jhoothe

dd R* R* R* r* R* n
lagte hain_ ye saare~ ~~


Part 3

Notes same as Part 1

dn           pMg        Mp         n
Magar    sacche     lagate     hai

n         nr* s*      d         ds* n
Yeh     dharti,     yeh     nadiyaa,

p         pnd
yeh     rainaa

MM   pn~   dp
Aur     tum  ~~


Part 4

p        p~~   ppp~    pnd
Tum   in       sabko   chhod

d      p  M
ke    kaise
Or
p       M g~

M~    M  Mg~~  MMp~
kal    subah       jaaogi


nn~     n          nnr*s*~~
Mere   saath    inhein bhi

n   d      d        dR*      R*R*r*~  R* n
to tum yaad   bohat    aaogi~   ~~


Repeat Part 4

p p~~ ppp~ pnd d pM
Tum in sabko chhod ke kaise

M~ M Mg~~ MMp~
kal subah jaaogi

nn~ n nnr*s*~~  n d
Mere saath inhein bhi to tum

d dR* R*R*r*~~ R* n
yaad bohat aaogi~   ~~


Part 5

Same as Part 1

dn~~ pMg~ Mp n
Bade achhe lagte hai

n nr* s*~~ d ds* n~~
Yeh dharti, yeh nadiyaa,

p pn, MM pn~ dp
yeh rainaa Aur tum~~~


Version 2 (From p)

pd~~      mgr        gm        d
Bade     achhe     lagte     hai

d           ds*N      p          pNd
Yeh     dharti,     yeh     nadiyaa,

m          mdp
yeh     rainaa

gg        md~   pm
Aur     tum  ~~


Repeat:
Bade achhe lagte  hai
yeh ….


m         m~~      mm~      mdp
Hum  tum     kitne    paas
Or
m         m~ ~     mmm       mdp

p         mg
hai     kitne

g~        g  gr
doo~r_hain_chaand

ggm
sitaare


d~         d~        d d
Sach     poo_chho_to
dd          d         d d

ds*        N~~     dp
man     ko        jhoothe
Or
ds*      Ns*N     dp

pp          n        n        ns* ~~
lagte     hain_ ye     saare ~
Or
pp          n           n     ns* nd
pp          nnn             ns*   nd


pd             mgr         gm          d
Magar     sacche     lagate     hai,

d           ds*N      p          pNd
Yeh     dharti,     yeh     nadiyaa,

m          mdp
yeh     rainaa

gg        md~   pm
Aur     tum  ~~


pd~~      mgr        gm        d
Bade     achhe     lagte     hai

d           ds*N      p          pNd
Yeh     dharti,     yeh     nadiyaa,

m          mdp
yeh     rainaa

gg        md~   pm
Aur     tum  ~~


Keyboard Notes for Songs

Song List


Keyboard Notes for Bhajan

Bhajan List


New and Updated Keyboard Notes

New Song List


Keyboard Notes


Piano Tutorial