Jai Shree Ram – Keyboard Notes – AdipurushJai Shree Ram – Adipurush Keyboard Notes

For Jai Shree Ram – Adipurush Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western – CDE FGAB

Indian – srg mpdn

Hindi – सारेग मपधनि


Keyboard Notes for Jai Shree Ram – Adipurush – Indian Notation (srg mpdn)

Piano Notes Tips


CDE FGAB

सारेग मपधनि

Part 1

Tere Hi Bharose Hai Hum
Tere Hi Sahaare

Duvidha Ki Ghadi Mein Yeh Mann
Tujhko Hi Pukaare


g*~ n  n~   ns*r*       g*   n
Tere   Hi     Bharose  Hai  Hum

g*~ n  n~    ns*nd
Tere   Hi    Sahaare
Or
g*~ n  n~    ns*~ d


g* nn        n~
Duvidha   Ki
Or
g*~ n       n~

ns*       r*      g*    n
Ghadi  Mein Yeh  Mann

g*n n      n~   ns*nd
Tujhko   Hi   Pukaare


Part 2

Tere Hi Bal Se
Hai Bal Humara

Tu Hi Karega
Mangal Humara


g*g*    p*   p*~    p*~
Tere   Hi   Bal    Se

M*   M*~~   g*M*g*r*~
Hai   Bal     Huma~ra
Or
M*   M*~~   g*M*~ r*~


g*    g*     p*p*~ p*~
Tu   Hi     Karega

M* M*~~     g*M*g* r*~
Mangal      Huma~ra
Or
M*   M*~~   g*M*~ r*~


Part 3

Mantron Se Badhke
Tera Naam


g*g*          r*    g*M*
Mantron  Se   Badhke

g*r*   g*~~~  M*
Tera   Naa~~m


Part 4

Jai Shri Ram, Jai Shri Ram
Jai Shree Ram, Raja Ram

Jai Shree Ram Jai Shree Ram
Jai Shree Ram Jai Shree Ram


Tip for Part 4

Because this part is like chorus, 
so, for better effect in this part play notes of 
Jai Shree Ram as E minor chord 
or g from higher octave and g from lower octave simultaneously.

So, for all Jai Shree Ram, notes will be like

(g* np)  (g* np)  (g* np)
Jai       Shri       Ram,

Or

(g*p*n*)  (g*p*n*)  (g*p*n*)
Jai         Shri        Ram,

Or

(g* g)  (g* g)  (g* g)
Jai      Shri     Ram,


g*    g*     g*~~
Jai  Shri   Ram,
Or
g*    g*g* g*~~

g*    g*     g*~~
Jai  Shri   Ram,

g*    g*     g*~~
Jai  Shri   Ram,

M*~ p~*    M*g*r*
Raja            Ram


Instead of single note,
play E minor chord
as mentioned above.

g*    g*     g*~~
Jai  Shri   Ram,

g*    g*     g*~~
Jai  Shri   Ram,

g*    g*     g*~~
Jai  Shri   Ram,

g*    g*     g*~~
Jai  Shri   Ram


Part 5

Thartharaye Dhara Jo
Dhanush Leke Aata Hai Tu
Ya Re Ho

Jo Asambhav Ko Sambhav Kare
Woh Vidhata Hai Tu
Ya Re Ho


g*g*r*           g*g*     r*
Thartharaye Dhara Jo

g*g*            g*r*   g*r*     g*   M*
Dhanush   Leke   Aata   Hai  Tu

r*~~    M*~~  g*
Ya~    Re~   Ho


g*g*r*       g*g*    r*
g*g*          g*r*   g*r*   g*   M*
Jo Asambhav Ko Sambhav Kare
Woh Vidhata Hai Tu

r*~~  M*~~  g*
Ya Re Ho


Part 6

Suryavanshi Janam Se Ho Ho
Aur Raja Dharam Se Ho Ho

Jo Lade Saare Damm Se
Woh Tez Tujhmein Bhara


Part 7

Vajra Chhati Pe Roke Ho Ho
Woh Samudron Ko Soke Ho Ho

Jo Rahe Tera Hoke
Hoke Rahe Jo Tera


Part 8

Notes similar to part 3

g*g*   p*   p*~   p*~
M*   M*~~   g*M*g*r*~
Tere Hi Bal Se Hai Bal Humara

g*    g*    p*p*~ p*~
M* M*~~     g*M*g* r*~
Vishwas Tujhpe Avichal Humara

g*g*         r*    g*M*
g*r*   g*~~~  M*
Tujhse Bhi Badhke Tera Naam


Part 8

Repeat Part 4

Jai Shri Ram Jai Shri Ram
Jai Shree Ram Raja Ram


Keyboard Notes for Songs

Song List


Keyboard Notes for Bhajan

Bhajan List


New and Updated Keyboard Notes

New Song List


Keyboard Notes


Piano Notes for Songs


Piano Tutorial


Piano and Keyboards