Hai Preet Jahan Ki Reet Sada – Piano NotesHai Preet Jahan Ki Reet Sada Piano Notes

For Hai Preet Jahan Ki Reet Sada Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western –
Indian –

For Full Song Lyrics

Piano Notes for Hai Preet Jahan Ki Reet Sada – Western Notation (CDE FGAB)


*G#C~    ED#~
ho-o~     ho-o

*G#C~    ED#~
ho-o~     ho-o

*G#C~    ED#~
ho-o~     ho-o

G#  ED#C# D#C#
ho ho ho


G#     G#~      G#G#
Hai   preet    jahan

A#G#   G#~    G#G#
ki         reet    sada


Repeat:
G#       G#~      G#G#
Hai     preet    jahan

A#G#    G#~     G#G#
ki          reet     sada


G#         G#A#    G#F#
Main    geet       wahan

F#      F#F      F#
ke      gaata   hoon
Or
F        F#F      F#


E~ D#      E      D#E        D#E        D#C#
Bharat    ka    rahne    waala    hoon
Or
E~ D#       E     D#E        D#E        C#~

C#D#EG#     F#    E~       D#C#C#      C#~
Bharat         ki     baat    sunaata    hoon
Or
D#EG#        F#      E~        D#C#C#    C#~
C#D#E        G#~    F#~      ED#C#       C#~


G#       G#~       G#G#
Hai     preet     jahan

A#G#    G#~     G#G#
ki          reet     sada


*G#C~    ED#~
ho-o~     ho-o

*G#C~    ED#~
ho-o~     ho-o

*G#C~    ED#~
ho-o~     ho-o

G#  ED#C# D#C#
ho ho ho


C#*C#*  C#*C#*    C#*   BB       A#A#
Kale       gore        ka      bhed   nahin
Or
C#*C#*    C#*C#*   C#*    B~     A#A#
C#*C#*    C#*C#*    B     A#        G#G#

F#A#   A#     A#    A# A#  BC#*
har      dil     se     hama_ara

BA#       G# A#G#A#BC#*B  A#G#A#G#
naata    hai~~~~~~


C#*C#*   C#*~  C#*    C#*C#*    B     A#A#
kuchh    aur     na     aata        ho   hamko
Or
C#*C#*   C#*~  C#*    C#*B    B    A#G#G#

F#A#           A#~        A#A#  BC#*
hamein      pyaar    nibhana

BA#     G# A#G#A#BC#*B  A#G#A#G#
aata     hai~~~~~


F#F#   F#~        FF#     FF#      F#FF#
Jise      maan   chuki   saari   duniya
Or
F#F   F#~      FF#      FF#      F#FF#

Repeat:
F#    F#F#   F#~      FF#
ho    Jise     maan   chuki

FF#      F#FF#
saari    duniya


F#          F#~
Main   baat,

F#      F#G#    F#E     ED# E~ D#      E
Main baat    wahi    dohraata       hoon


E~ D#       E     D#E        D#E        D#C#
Bharat     ka   rahne     waala    hoon

C#D#EG#    F#    E~      D#C#C#    C#~
Bharat        ki     baat   sunaata   hoon


G#      G#~       G#G#
Hai    preet     jahan

A#G#   G#~     G#G#
ki         reet     sada


Piano Notes for Songs


Piano Notes for Bhajan


Hai Preet Jahan Ki Reet Sada


Piano Notes


Piano Tutorial