Maili Chadar Odh Ke Kaise – Keyboard Notes


Maili Chadar Odh Ke Kaise Keyboard Notes

For Maili Chadar Odh Ke Kaise Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western –
Indian –

Keyboard Notes for Maili Chadar Odh Ke Kaise – Indian Notation (srg mpdn)


g~ p             mr~ s *N
Mai~li         cha~dar
Or
g~ mp         mr~ s *N

*N~s     g        r~ s 
odh      ke      kaise,

g~ p       pd~ d           N~ s* dpg
dwar    tumhare      aa~~un.


Repeat:
Maili chadar odh ke kaise,
dwar tumhare aaun


s*           s* s*      
Hey       paavan

s* s*~ N~ dp              ds* s*
para_mes_hwar       mere,

s*s*        r*      Nd      
Mann    hi       mann

mpg~ mrs *Nsg
sharamaa~~u~.
Or
pmg    mgrs *Nsg


g~ p             mr~ s *N
Mai~li         cha~dar

*N~s     g        r~ s 
odh      ke      kaise,

g~ p       pd~ d           N~ s* dpg
dwar    tumhare      aa~~un.

g~ p             mr~ s *N
Mai~li         cha~dar

*N~s     g        r~ s 
odh      ke      kaise,


s*~ s*~         s*s*s*
Toone        mujhko

Nd       p~         d~ N
jag      mein    bheja,

d~ pm      p~dN       d~ p
dekar      nirmal     kaaya.


s*~ s*~       s* s*      s* Nd     
Aakar         is          sansaar
Or
s*~ s*~       s*~       s* Nd     
Aakar         ke       sansaar

p~         d~ N
me       maine,

dpm         p~d       Nd~ p
isko         daag     lagaaya.


s*s*s*~         s*s* r*g*s*
Janam         janam_ki

N~ dp        ds* s*
maili        chaadar,

s*~ s*r*       Nd      
kaise            daag

mpg~ mrs *Nsg
chhudaoon~~
Or
pmg    mgrs* Nsg


g~ p             mr~ s *N
Mai~li         cha~dar

*N~s     g        r~ s 
odh      ke      kaise,

g~ p       pd~ d           N~ s* dpg
dwar    tumhare      aa~~un.

g~ p             mr~ s *N
Mai~li         cha~dar

*N~s     g        r~ s 
odh      ke      kaise,


Will be Updated:

Nirmal    vaani    paakar    tujhase,
naam    na    tera    gaaya.
Nain    moondakar    he    parameshvar,
kabhi    na    tujhko    dhyaaya.
Man    vina    ki    taaren    tooti,
ab    kya    geet    sunaoon.

Maili    chadar    odh    ke    kaise,
dwar    tumhare    aaun.
Maili    chaadar    odh    ke    kaise

In    pairon    se    chal    kar    tere,
mandir    kabhi    na    aaya.
Jahaan    jahaan    ho    puja    teri,
kabhi    na    shish    jhukaaya.
Hey    harihar    main    haar    ke    aaya,
ab    kya    haar    chadhaoon

Maili    chadar    odh    ke    kaise,
dwar    tumhare    aaun.
Maili    chaadar    odh    ke    kaise

Tu    hai    aparampaar    dayaalu,
saara    jagat    sambhaale.
Jaise    bhi    hu,    main    hu    tera,
apani    sharan    lagaale.
Chhod    ke    tera    dvaara    daata,
aur    kahin    nahin    jaau.

Maili    chaadar    odh    ke    kaise
dwar    tumhare    aaun.
He    paavan    parameshvar    mere,
man    hi    man    sharamaoon.


Keyboard Notes for Songs


Keyboard Notes for Bhajan


Maili Chadar Odh Ke Kaise

https://www.youtube.com/watch?v=ffQ7kOqH0jE


Keyboard Notes


Piano Tutorial