Mera Aapki Kripa Se Sab Kaam Ho Raha Hai – Keyboard Notes


Mera Aapki Kripa Se Sab Kaam Ho Raha Hai Keyboard Notes

For Mera Aapki Kripa Se Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western –
Indian –

For Full Bhajan Lyrics

Keyboard Notes for Mera Aapki Kripa Se – Indian Notation (srg mpdn)


RR           R~  GR *n     *nR~      G
Mera      aa – pki           kripa     se,

MM       MDM      gG      RGR       R
sab        kaam      ho       raha      hai
Or
MM       M~ g      GR       RGR      R

DDD~     N     DM       MD~ N
Karte     ho    tum     Kanhaiya,

Nn         n~ N       DM    MDn     nNDMgGR
mera    naam      ho      raha~    hai~~~~


Repeat – 

RR           R~  GR *n     *nR~      G
Mera      aa – pki           kripa     se,

MM       MDM      gG      RGR       R
sab        kaam      ho       raha      hai
Or
MM       M~ g      GR       RGR      R

DDD~     N     DM       MD~ N
Karte     ho    tum     Kanhaiya,

Nn         n~ N       DM    MDn     nNDMgGR
mera    naam      ho      raha~    hai~~~~


DDD~ N        D         MD~       N
Patawaar     ke        bina        hi,
Or
DDD~ N       DM       MD~      N

Nn        n~N      DM      MDnND      D
meri     naav     chal     rahi            hai.


Repeat – 
Patawaar     ke        bina        hi,
meri     naav     chal     rahi            hai.


DDD~ N        D           MD~ N
Hairaan        hai        zamaana,

Nnn         N       DM     MDnND    D
manzil    bhi    mil       rahi~        hai


DDD~ N        D           MD~ N
Hairaan        hai        zamaana,

Nnn         N       DM        MDnND MgGR
manzil    bhi    mil        rahi~        hai~


RRR~      GR *n      *n        R~          G
Kartaa    nahin      main    kuchh    bhi,

MM    MDM      gG     RGR     R
sab      kaam      ho      raha    hai.


RR           R~  GR *n     *nR~      G
Mera      aa – pki           kripa     se,

MM       MDM      gG      RGR       R
sab        kaam      ho       raha      hai
Or
MM       M~ g      GR       RGR      R

DDD~     N     DM       MD~ N
Karte     ho    tum     Kanhaiya,

Nn         n~ N       DM    MDn     nNDMgGR
mera    naam      ho      raha~    hai~~~~Keyboard Notes for Songs


Keyboard Notes for Bhajan


Keyboard Notes


Piano Tutorial