Madhuban Khushboo Deta Hai – Piano Notes


For Madhuban Khushboo Deta Hai Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western –
Indian –

Piano Notes for Madhuban Khushboo Deta Hai – Western Notation (CDE FGAB)


EEF~  G           EEF~ G
Madhuban     khushabu
Or
EEF~~            EEF~~
EFG~ E          EFG~ E

CFE         E
deta       hai,

ABC#*~~        C#* BA~
saagar         saawan
Or
ABC#*~~        B~ A~

GF          FGA~ E
deta        hai~.
Or
GF          FGFE


EEF~  G         EEF~ G
Jeena             usaka
Or
EEF~~           EEF~~
EFG~ E          EFG~ E

CFE        E
jina        hai,

A      ABC#*~~   C#* BA~
jo    auron      ko jiwan
Or
A      B~C#*~     C#* B~A~

GF        FGA~E
deta      hai~.
Or
GFF        FGFE


EEF~  G           EEF~ G
Madhuban     khushabu

CFE         E
deta       hai,


C#*C#*C#*      BC#*~~
Suraj          na
Or
C#*C#*C#*      B~~

AA         BD*D*~~  D*~
ban      paaye_to,
Or
AA      BC#*D*C#*   D*

D* E* D* E*~         D* C#*B~ D*~  C#*
banke~~              dee~~pak
Or
D* E* D* E* D*      C#*BD*~  C#*

C#*C#*~         C#*B~A~~
jalata~        chal~~.
Or
C#*C#*~          C#*BBAA


music –
ABC#*E* D* C#*BAGFE


C#*C#*C#*      BC#*~~
Suraj          na

AA        BD*D*~~  D*~
ban     paaye_to,

D* E* D* E*~     D* C#*B~ D*~  C#*
banke~~          dee~~pak

C#*C#*~         C#*~~
jalata~      chal~~.


C#*~~       C#*BC#*   F#A
Phool     mile   ya

D* D*~~ D*
angaren,
Or
D* D* C#*D*

D* E* D* E*      D* C#*B~ D*~  C#*
sach ki           raahon pe

C#*C#*~           C#*~~
chalataa      chal


ABAB         G~ G~   G~
sach ki      raahon pe
Or
ABAB       AG~     G

AA                GF GFE
chalataa     chal


EEF~  G       EEF~ G
Pyaar         dilo ko

CFE        E
deta       hai,

ABC#*~~    C#*    BA~
ashkon   ko    daaman

GF        FGAE
deta      hai~.
Or
GF        FGFE


EEF~  G          EEF~ G
Jeena             usaka
Or
EEF~~           EEF~~
EFG~ E          EFG~ E

CFE      E
jina       hai,

A     ABC#*~~   C#* BA~
jo   auron      ko jiwan
Or
A     B~C#*~     C#* B~A~

GF        FGA~E
deta     hai~.


EEF~  G           EEF~ G
Madhuban     khushabu

CFE         E
deta       hai,

ABC#*~~        C#* BA~
saagar         saawan

GF          FGA~ E
deta        hai~.


EEF~  G           EEF~ G
Madhuban     khushabu

CFE         E
deta       hai,


Will be Updated:-

Chalati hai laharaake pawan,
ke saans sabhi ki chalati rahe.

Chalati hai laharaake pawan,
ke saans sabhi ki chalati rahe.

Logon ne tyaag diye jiwan,
ke preet dilo men palati rahe.

Dil wo dil hai jo auron ko,
apani dhadkan deta hai

Jina usaka jina hai,
jo auron ko jiwan deta hai

Madhuban khushabu deta hai,
saagar saawan deta hai
Madhuban khushabu deta hai.


Piano Notes for Songs


Piano Notes for Bhajan


Madhuban Khushboo Deta Hai


Piano Notes


Piano Tutorial