Nand Ke Anand Bhayo – Keyboard Notes


Nand Ke Anand Bhayo Keyboard Notes

For Nand Ke Anand Bhayo Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western –
Indian –

For Full Bhajan Lyrics

Keyboard Notes for Nand Ke Anand Bhayo – Indian Notation (srg mpdn)


dd             d        gMM       gr
Nand        ke      anand      bhayo

dd             d        gMM       gr
Nand        ke      anand      bhayo,

R         *nrR              *n~ *d      *d
jai       Kanhaiya      lal               ki
Or
R        *nrR             *n~ *n      *d

*M *M        *d *n        r~ rr
Haathi       ghoda      paalaki,

R        *nrR             *n~ *d      *d
jai      Kanhaiya      lal              ki


*M *M         *d *n        r~ rr
Haathi        ghoda      paalaki,

R        *nrR             *n~ *d      *d
jai      Kanhaiya      lal              ki


d~          dd            gMM         gr
Hey,      anand      umang      bhayo,

R        *nrR             *n~ *d      *d
jai      Kanhaiya      lal              ki
Or
R        *nrR             *n~ *n      *d

*M *M       *d       *nr~ r       rr
Nand         ke       anand      bhayo,

R       *nrR             *n~ *d      *d
jai      Kanhaiya      lal             ki


dd        d            gMM        gr
Brij      mein      anand      bhayo,

R        *nrR           *n~ *d      *d
jai      Yashoda      lal              ki.
Or
R        *nrR           *n~ *n      *d

*M~     *d       *n~ rr        r
Jai        ho       Nandlal    ki,

R       *nrR             *n~ *d      *d
jai      Yashoda     lal              ki


dd            d        gMM       gr
Nand      ke      anand      bhayo,

R       *nrR              *n~ *d       *d
jai      Kanhaiya      lal             ki
Or
R        *nrR             *n~ *n      *d

*M *M        *d *n        r~ rr
Haathi       ghoda      paalaki,

R        *nrR      *n~ *d      *d
jai      Kanhaiya      lal      kiKeyboard Notes for Songs


Keyboard Notes for Bhajan


Keyboard Notes


Piano Tutorial