Jai Ganesh Deva – Ganesh Aarti – Keyboard Notes

-
Keyboard Notes Keys
-
-
Piano Notes Keys
-

Jai Ganesh Deva – Ganesh Aarti Keyboard Notes

For Jai Ganesh Deva – Ganesh Aarti Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western –
Indian –

Lyrics –
_

Keyboard Notes for Jai Ganesh Deva – Ganesh Aarti – Indian Notation (srg mpdn)


s     sr r           g       gg g
Jai  ganesh,   jai    Ganesh

g       gmgm      rg r
Jai    Ganesh    deva
Or
g       gm~ g      rgr

(*n *n    ss         r~  rrs
Mata    jaaki    Parvati,

gg         rr         s~ s
pita     Maha   deva)  –  2


ss      gg        pppp
Ek    dant    dayavant

M~ p      Mp       m~ g
chaar-   bhuja   dhaari

sg             m     p~        pp
Maathe   pe    tilak    sohe
Or
sg             g      ppp     pp

M~ p      M       pm~ g
moose    ki      savari

ss         rr              g         ggg
Paan   chadhe,   phul   chadhe

gm    gm          rgr
aur   chadhe   meva

*n *n s        s     r~ r      rs
Ladduan    ka   bhog   lage

gg        rr         s~ s
sant    kare    seva


s     sr r           g       gg g
Jai  ganesh,   jai    Ganesh

g       gmgm      rg r
Jai    Ganesh    deva
Or
g       gm~ g      rgr

(*n *n    ss         r~  rrs
Mata    jaaki    Parvati,

gg         rr         s~ s
pita     Maha   deva)  –  2


s g            m     p~ p      pp
Andhan  ko    aankh   det

M~ p       p      m~ g
kodhin   ko     kaaya

sg                 m   p~ p      pp
Baanjhan   ko  putra    det

M~ p         p      m~ g
nirdhan   ko    maaya

ss      rr             g~~         gg
Sur   shaam    sharan   aye
Or
ss       rr            ggg         gg

gm      gm      rgr
safal   kije     seva

*n     *n s~ s      r~     rs~ s
Jai    ganesh,     jai    ganesh

g       gr~ r        s~ s
jai    ganesh    deva


s     sr r           g       gg g
Jai  ganesh,   jai    Ganesh

g       gmgm      rg r
Jai    Ganesh    deva
Or
g       gm~ g      rgr

(*n *n    ss         r~  rrs
Mata    jaaki    Parvati,

gg         rr         s~ s
pita     Maha   deva)  –  2


Vakratunda Mahakaya
Suryakoti Samaprabha
Nirvighnam Kuru Me Deva
Sarva-Kaaryeshu Sarvada॥

_

Keyboard Notes for Songs

_

Keyboard Notes for Bhajan

_

Keyboard Notes

_

Song:
Jai Ganesh Deva - Ganesh Aarti - Piano Notes
Notes:
Piano Keyboard Notes for Jai Ganesh Deva - Ganesh Aarti - Western and Indian Notation - E EE E E EFEF DE D Jai ganesh, Jai Ganesh deva g gmgm rg r Jai Ganesh deva
Category:
Website:
Synthesizer Notes
-