Shyam Teri Bansi Pukare Radha Naam Keyboard Notes


Shyam Teri Bansi Pukare Radha Naam Keyboard Notes

For Shyam Teri Bansi Pukare Radha Naam Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western –
Indian –

Keyboard Notes for Shyam Teri Bansi Pukare Radha Naam – Indian Notation (srg mpdn)


m~ M      DD    D D
Shyam   teri   bansi
Or
m~ M      Dd~    D D         

DDd~         DM~      DMmG
pukaare   Radha   naam
Or
DDd~         DM       DndDM

m~M          Dn    dD
Shya~m   teri   bansi

nnR*~ nD       DM       DndDMmGR
pukaare~~     Radha   naam
Or
nnR*~             nD          MDndDMmGR
nnR*~             ndDM   MDndDMmGR


RG     mm      MmG~      R
Log   kare   Meera    ko

*n *d      *n R R~~
yun hi     badnaam

RG     mm      MmG~      R
Log   kare   Meera    ko

*n *d      *n R R~~
yun hi     badnaam


m~ MD         D   D D      n
Saanware   ki   bansi   ko
m~ MD         d   D D      n    

ndD         M   DMm
bajane   se   kaa~~m

m~ MD         n   dD         R*     
Saanware   ki   bansi   ko

ndD         M   ndDMmGR
bajane   se   kaa~~m


RG         m      m      Mm
Radha   ka   bhi   Shyam

G     R    *n *d   *n     R      R~~
vo   to   Meera   ka   bhi   Shyam

Rd          D     M     g~
Radha   ka   bhi   Shyam

G     R    *n *d   *n     R      R~~
vo   to   Meera   ka   bhi   Shyam


R*~~~
O…

R* R* r*  R*   R* R*
Jamuna    ki    laharen,

R*~ nN~     D    D~ Nn R*
bansibat     ki   chhaiya

D~n        R* r*     R*
Kiska      nahi       hai
DDn        R* r*    R*

nn        ddn          dDD
kaho   Krishna    Kanhaiya
nn        n R* n      dDD


m~ M      D    D D D         
Shyam   ka   deewana

D     Dd        DMDMm
to   saara   Brijadhaam

m~ M      D    D D D    
Shyam   ka   deewana

R*~   nD       DM  DndDMmGR
to      saara   Brija dhaa~m


RG     mm      MmG~      R
Log   kare   Meera    ko

*n *d      *n R R~~
yun hi     badnaam


Saanvare   ki   bansi   ko   bajane   se   kaam
Raadha   ka   bhi   Shyam
vo   to   Meera   ka   bhi   Shyam

Kaun   jaane   baansuriya   kisko   bulaye,
jiske   man   bhaye   ye   usike   gun   gaye
Kaun   nahi   bansi   ki   dhun   ka   gulaam
Radha   ka   bhi   Shyam
woh   to   Mira   ka   bhi   Shyam

Shyam   teri   bansi   pukaare   Radha   naam
Log   kare   Meera   ko   yun   hi   badnaam
Radha   ka   bhi   Shyam
vo   to   Meera   ka   bhi   Shyam


Keyboard Notes for Songs


Keyboard Notes for Bhajan


Shyam Teri Bansi Pukare Radha Naam


Keyboard Notes


Piano Tutorial