Shyam Teri Bansi Pukare Radha Naam Piano Notes


Shyam Teri Bansi Pukare Radha Naam Piano Notes

For Shyam Teri Bansi Pukare Radha Naam Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western –
Indian –

Piano Notes for Shyam Teri Bansi Pukare Radha Naam – Western Notation (CDE FGAB)


F~ F#     G#G#    G# G#
Shyam    teri     bansi
Or
F~ F#      G#A~    G# G#         

G#G#A~    G#F#~     G#F#FD#
pukaare    Radha     naam
Or
G#G#A~     G#F#       G#BAG#F#

F~F#          G#B    AG#
Shya~m    teri   bansi

BBC#*~ BG#     G#F#      G#BAG#F#FD#C#
pukaare~~       Radha     naam
Or
BBC#*~             BG#          F#G#BAG#F#FD#C#
BBC#*~             BAG#F#   F#G#BAG#F#FD#C#


C#D#   FF       F#FD#~    C#
Log      kare   Meera      ko

*B *A      *B C# C#~~
yun hi     badnaam

C#D#   FF       F#FD#~   C#
Log      kare   Meera      ko

*B *A      *B C# C#~~
yun hi     badnaam


F~ F#G#         G#   G# G#      B
Saanware     ki    bansi      ko
F~ F#G#         A    G# G#      B    

BAG#     F#   G#F#F
bajane   se    kaa~~m

F~ F#G#       B   AG#         C#*     
Saanware   ki   bansi   ko

BAG#      F#      BAG#F#FD#C#
bajane   se       kaa~~m


C#D#     F      F       F#F
Radha   ka   bhi    Shyam

D#     C#    *B *A     *B     C#      C#~~
vo     to      Meera   ka     bhi     Shyam

C#A          G#     F#     E~
Radha     ka      bhi   Shyam

D#   C#    *B *A    *B     C#      C#~~
vo    to     Meera   ka   bhi   Shyam


C#*~~~
O…

C#* C#* D*    C#*     C#* C#*
Jamuna          ki       laharen,

C#*~ BA#~     G#    G#~ A#B C#*
bansibat        ki      chhaiya

G#~B          C#* D*     C#*
Kiska         nahi       hai
G#G#B       C#* D*    C#*

BB         AAB           AG#G#
kaho     Krishna     Kanhaiya
BB         B C#* B      AG#G#


F~ F#      G#    G# G# G#         
Shyam    ka   deewana

G#     G#A        G#F#G#F#F
to      saara     Brijadhaam

F~ F#      G#    G# G# G#    
Shyam    ka   deewana

C#*~   BG#       G#F#  G#BAG#F#FD#C#
to        saara    Brija dhaa~m


C#D#   FF       F#FD#~    C#
Log      kare    Meera      ko

*B *A      *B C# C#~~
yun hi     badnaam


Saanvare   ki   bansi   ko   bajane   se   kaam
Raadha   ka   bhi   Shyam
vo   to   Meera   ka   bhi   Shyam

Kaun   jaane   baansuriya   kisko   bulaye,
jiske   man   bhaye   ye   usike   gun   gaye
Kaun   nahi   bansi   ki   dhun   ka   gulaam
Radha   ka   bhi   Shyam
woh   to   Mira   ka   bhi   Shyam

Shyam   teri   bansi   pukaare   Radha   naam
Log   kare   Meera   ko   yun   hi   badnaam
Radha   ka   bhi   Shyam
vo   to   Meera   ka   bhi   Shyam


Piano Notes for Songs


Piano Notes for Bhajan


Shyam Teri Bansi Pukare Radha Naam


Piano Notes


Piano Tutorial