Tujh mein Rab Dikhta Hai – Keyboard Notes


Tujh mein Rab Dikhta Hai Keyboard Notes

For Tujh mein Rab Dikhta Hai Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western –
Indian –

Keyboard Notes for Tujh mein Rab Dikhta Hai – Indian Notation (srg mpdn)


m     m    p     G~ m      Dp
Tu    hi    to   jannat    meri

p      p      D~  D     mm
Tu    hi    mera      junnon


m    m    p    G~ m     Dp
Tu   hi   to   mannat  meri

p      p    Ds*     s*~    mm
Tu   hi   rooh   ka     sukun


s*     R*    G* R*~        s*    N~ s*
Tu    hi    ankhiyon   ki    thandak

s*    R*   G*    R*     s*    N~ s*
Tu   hi    dil    ki     hai   dastak


s* R*    N         N     Ns*D     D
Aur      kuch   na   janu    main
Or
s* R*    N         N    s*ND   D

Dp    NDD    p     NDD pDpmG
Bas   itna     hi    jaanu~~~~


s         D          ND     p~ p      mG
Tujh  mein    rab    dikhta   hai

RD        DN      N       Dp   m
Yaara  main   kya    karu


Repeat:
s          D         ND    p~ p      mG
Tujh   mein   rab   dikhta   hai

RD         DN       N       Dp m
Yaara    main   kya    karu


ms*      R* s*   NN       Dp
Sajde   sar      jhukta   hai

mD      DN     N     Dp m
Yaara  mein   kya  karu


s          D       ND    p~ p     mG
Tujh  mein  rab   dikhta  hai

RD        DN       N     Dp m
Yaara   main   kya  karu


s* s*    s*    N     s*~ N
Kaisi   hai  yeh  doori

s* s*       s* Ns* ~ N
Kaisi      majboori

s* R*       s*s*R*         s*
Maine     nazaron     se

ND         p          Dpm pm
tujhe     choo    liya~


s* s*      s* N     s* ~ N
Kabhi     teri     khushboo

s* s*      s* G*     s* ~ N
kabhi      teri      Baatein
Or
s* s*        s* N     s* ~ N

s*R*    s*s*         R*
Bin     maange    yeh

s* N       D     pDpm pm
jahan    pa    liya~


s*     R*     G*G*     R*s*    N~ s*
Tu     hi     dil ki    hai     raunak

s*    R*   G*    G*     R*s*   N~ s*
Tu    hi   janmo       ki       daulat


s* R*    m*       m*  p*m*G*   G*
Aur      kuch    na  janu         main

R*s*    NNN     D      NDpmG
Bas     itna       hi     jaanu~~~~
Or
R*s*    N N~   D      NDpmG


s         D          ND     p~ p      mG
Tujh  mein    rab    dikhta   hai

RD        DN      N       Dp   m
Yaara  main   kya    karu


Repeat:
s          D         ND    p~ p      mG
Tujh   mein   rab   dikhta   hai

RD         DN       N       Dp m
Yaara    main   kya    karu


ms*      R* s*   NN       Dp
Sajde   sar      jhukta   hai

mD      DN     N     Dp m
Yaara  mein   kya  karu


s          D       ND    p~ p     mG
Tujh  mein  rab   dikhta  hai

RD        DN       N     Dp m
Yaara   main   kya  karu


Keyboard Notes for Songs


Keyboard Notes for Bhajan


Tujh mein Rab Dikhta Hai


Keyboard Notes


Piano Tutorial