Vaada Tera Vaada – Piano Notes


Vaada Tera Vaada Piano Notes

For Vaada Tera Vaada Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western – CDE FGAB

Indian – srg mpdn

Hindi – सारेग मपधनि


Piano Notes for Vaada Tera Vaada – Western Notation (CDE FGAB)


srg mpdn

सारेग मपधनि

Vaada Tera Vaada Piano Notations Version 1 (From F#)

F#        F#   FD#~ F#    F#F#
Main    in__tazaa_r        karoon
Or
F#       F#   F#FD#F#     F#F#

F#    F#    FD#~ F#    F#F#
Ye    dil    nisaa_r       karoon
Or
F#   F#     F#FD#F#   F#F#

F#       F#      FD#~ F#    F#F#
Main   tujh   se_pyaar    karoon


A#    A#C#*~    BC#*
Ho,   magar       kaise

BA# G#A#G#      F#F#
ait_baar               karoon
Or
BA# G#BA#G#     F#F#


C#* C#*    D#*    C#* B    A#G#
Jhootha   hai      tera      vaada

F#F#     G#A#     BA#G#~
Vaada    tera _     vaada,
Or
F#F#      G#A#     B~ G#~

F#F#      G#A#     BA#G#~
Vaada    tera _     vaada
Or
F#F#      G#A#     B~ G#~


Repeat:
Vaada    tera _ vaada
Vaada    tera _ vaada


A#A#     C#* BA#    G#BA#G#   F#F#
Vaade    pe_ tere     maa~ra       gaya
Or
A#A#     C#* BA#    G#A#G#   F#F#

C#* C#*~  D#*    C#* B     A#G#~
Banda      main_seedha    saadha


F#F#       G#A#     BA#G#~
Vaada    tera _     vaada,
Or
F#F#      G#A#     B~ G#~

F#F#       G#A#    BA#G#~
Vaada    tera _     vaada,
Or
F#F#      G#A#     B~ G#~


Repeat:
Vaada    tera _ vaada
Vaada    tera _ vaada


F#F#F~     D#~ F#    F#    F#
Tumhaari   zulf          hai   ya

F#F#     F~    D#~ F#   F#    F#
Sadak   ka    mod       hai   ye


F#F#F~      G#    G#    A#    C#*
Tumhaari    aa__ nkh   hai   ya
Or
F#F#F~       G#    G#    A#     B

A#B       A#    G#~ F#   F#     F#
Nashe    ka     tod         hai   ye?
Or
BA#       B       G#~ F#   F#     F#


F#F#       F~     D#~  F#F#   F#
Kahaan   kab    kya    kisi      se,

F#F#         F~        D#~ F#    F#F#
Tumhen   kuchh   yaad        nahin


F#F#F~     G# G# A#    C#*
Hamaare   saamane      hai
Or
F#F#F~       G# G#  A#    B

A#BA#       G#~ F#   F# F#
Hamaare    baad      nahin


C#* C#*C#*   A#~ B    C#*      C#*
Kitaab-e       husn      mein    to

C#* C#*C#*   A#~ B    C#* C#*
Vafa    ka       naam    nahin


G#~    G#G#G#     F~    G#A#B
Arey,   mohabbat   tum   karogi

BA#B          G#~ F#    F#F#
Tumhaara   kaam       nahin


G#G#G#        F~      G#A#B
mohabbat   tum   karogi

BA#B             G#~ F#    F#F#
Tumhaara   kaam       nahin


C#* C#*C#*~   D#* F*   D#*C#* B
Agarache         khoo_b_ ho       tum,
Or
C#* C#*C#*~   A#~   B     C#* C#*

BB       BC#* D#*   C#*B A#
Meri   mehboob   ho   tum


Repeat:
Agarache khoob ho  tum,
Meri mehboob ho  tum


G#G#G#     F~ G#    A#    B
Nigaah-e   gair         se    bhi,

BA#       B~ A#~ G#  F#   F#
Magar   mansoob   ho   tum


(Note: The C# note in next line is from middle octave)

C#F F#     A#     G#   G#G#
Kisi_shaa_  yar   se   poochho,

C#F      F#   A#  G#G#G#
Gazal   ho   ya    rubai


C#F     F#    A#~  G#G#  G#
Bhari   hai   shaayari      mein

C#FF#        A#~  G#G#G#
Tumhaari   bevafai


G#F#A#~
Ho…

A#~   A#  C#*      BA#
Daa_man_ mein   tere

G#BA#  G#      F#
phool   hain   kam

C#*   C#*D#*   C#*    BA#G#
Aur   kaanten   hain   zyaada


F#F#      G#A#     B~ G#~
Vaada    tera _     vaada,

F#F#       G#A#    BA#G#~
Vaada    tera _     vaada,


A#A#     C#* BA#    G#BA#G#   F#F#
Vaade    pe_ tere     maa~ra       gaya
Or
A#A#     C#* BA#    G#A#G#   F#F#

C#* C#*~  D#*    C#* B     A#G#~
Banda      main_seedha    saadha


F#F#      G#A#     B~ G#~
Vaada    tera _     vaada,

F#F#       G#A#    BA#G#~
Vaada    tera _     vaada


Vaada Tera Vaada Keyboard Notations Version 2 (From G#)

G#      G#   GF~ G#    G#G#
Main   in__tazaa_r      karoon
Or
G#       G#   G#GFG#   G#G#

G#    G#    GF~ G#    G#G#
Ye     dil    nisaar      karoon
Or
G#      G#     G#GFG#    G#G#

G#      G#      GF~ G#     G#G#
Main   tujh   se_pyaar   karoon,


C*    C* D#*~    C#* D#*
Ho,   magar      kaise

C#* C* A#C* A#       G#G#
ait_baar                   karoon
Or
C#* C* A#C#* C* A#       G#G#


D#* D#*   F*      D#* C#*   C* A#
Jhootha    hai     tera         vaada

G#G#     A#C*     C#* C* A#~
Vaada    tera _      vaada,
Or
G#G#     A#C*     C#*~ A#~

G#G#    A#C*    C#* C* A#~
Vaada    tera _   vaada,
Or
G#G#    A#C*    C#*~ A#~


Repeat:
Vaada    tera _ vaada
Vaada    tera _ vaada


C* C*   D#* C#* C*    A#C#* C* A#      G#G#
Vaade  pe_ tere         maa~ra              gaya
Or
C* C*   D#* C#* C*     A#C* A#           G#G#

D#*D#*~    F*    D#* C#*       C* A#~
Banda         main_seedha      saadha


G#G#    A#C*      C#* C* A#~
Vaada    tera _     vaada,
Or
G#G#      A#C*          C#*~ A#~

G#G#     A#C*    C#* C* A#~
Vaada    tera _     vaada,
Or
G#G#       A#C*         C#*~ A#~


Repeat:
Vaada    tera _ vaada
Vaada    tera _ vaada


G#G#G~    F~ G#     G#    G#
Tumhaari   zulf         hai   ya

G#G#    G~   F~ G#    G#    G#
Sadak    ka    mod      hai   ye?


G#G#G~   A#    A#     C*     D#*
Tumhaari   aa__ nkh    hai   ya
Or
G#G#G~    A#    A#    C*      C#*

C* C#*    C*      A#~ G#   G#     G#
Nashe     ka      tod           hai   ye?
Or
C#* C*     C#*    A#~ G#   G#     G#


G#G#     G~    F~   G#G#   G#
Kahaan   kab    kya    kisi    se,

G#G#       G~       F~ G#    G#G#
Tumhen   kuchh   yaad     nahin


G#G#G~    A# A# C*        D#*
Hamaare    saamane    hai
Or
G#G#G~      A# A#  C*     C#*

C* C#* C*    A#~ G#     G#  G#
Hamaare     baad         nahin


D#*D#*D#*    C*~ C#*  D#*    D#*
Kitaab-e         husn       mein   to

D#*D#*D#*     C*~ C#*    D#* D#*
Vafa  ka            naam        nahin


A#~    A#A#A#      G~    A#C* C#*
Arey,   mohabbat   tum   karogi

C#* C* C#*   A#~ G#     G#G#
Tumhaara     kaam       nahin


A#A#A#      G~    A#C* C#*
mohabbat   tum   karogi

C#* C* C#*   A#~ G#    G#G#
Tumhaara      kaam       nahin


D#* D#* D#*~   F* G*    F* D#* C#*
Agarache           khoo_b_ ho  tum,
Or
D#* D#* D#*~   C*~   C#*   D#* D#*

C#*C#*   C#*D#* F*    D#*C#* C*
Meri        mehboob    ho       tum


Repeat:
Agarache khoob ho  tum,
Meri mehboob ho  tum


A#A#A#     G~ A#    C*     C#*
Nigaah-e   gair         se    bhi,

C#*C*    C#*~ C*~    A# G#   G#
Magar   mansoob     ho         tum


(Note: The D# note in next line is from middle octave)

D#G G#     C*    A#    A#A#
Kisi_shaa_  yar   se   poochho,

D#G     G#   C*    A#A#A#
Gazal   ho   ya     rubai


D#G    G#    C*~  A#A#    A#
Bhari   hai   shaayari       mein

D#GG#    C*~  A#A#A#
Tumhaari   bevafai


A#G#C*~
Ho…

C*~  C*     D#*    C#*C*
Daa_man_ mein   tere

A#C#*C*   A#      G#
phool        hain   kam

D#*   D#* F*     D#*     C#* C* A#
Aur   kaanten   hain   zyaada


G#G#    A#C*     C#*~ A#~
Vaada    tera _     vaada,

G#G#     A#C*     C#* C* A#~
Vaada    tera _     vaada


C* C*     D#*   C#* C*     A#C#* C* A#    G#G#
Vaade    pe_ tere            maa~ra           gaya
Or
C* C*     D#* C#* C*     A#C* A#       G#G#

D#* D#*~   F*   D#* C#*     C* A#~
Banda        main_seedha    saadha


G#G#     A#C*   C#*~ A#~
Vaada    tera _  vaada,

G#G#    A#C*   C#* C* A#~
Vaada    tera _  vaada


Piano Notes for Songs

Song List


Piano Notes for Bhajan

Bhajan List


New and Updated Piano Notes

New Song List


Piano Notes


Piano Tutorial