Aarti Kunj Bihari Ki – Piano Notes


Aarti Kunj Bihari Ki Piano Notes

For Aarti Kunj Bihari Ki Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western –
Indian –

For Full Bhajan Lyrics

Piano Notes for Aarti Kunj Bihari Ki – Western Notation (CDE FGAB)


G~ GGF   GA#A#  AG~ F  ED
Aarti         kunj      biha ri    ki

CDGFF        EE        CD    C *BC
Shri Girdhar Krishna mura ri ki


D#D#  D#    D~ DD#D    C *BC
Gale   mein  baijanti        mala,

D#D#~ D#    D~ D    D#DD      C *B C
bajave          murali    madhur    lala

D#D#~      D#    DDD#     DDC *BC
Shravan    mein  kundal     halakala

D#~D#  D#   D~ DD#    DDC *BC
Nand     ke    anand       nand lala


D#D#~    D#     D~ D#   D~ DC *B C
Gagan     sam    ang       kanti kali,
Or
D#D#D#   D#     D~ D#   D~ DC *B C

D#~ D#D#    DDD       D#D C *B C
radhika         chamak    rahi  aali

D#D#~   D#     DDD#      DC *B~C
Latan      mein  thadhe      banamali


GG           A~   GG
Bhramar    si    alak,

G~ GA      GG
kasturi      tilak,

G~ G        A   GG
chandra    si  jhalak

GGG  GF      GA#A#   AG~ FE  D
Lalit    chhavi shyama  pya  ri ki

CDGFF        EE        CD    C *BC
Shri Girdhar Krishna mura ri ki


G~ GGF   GA#A#  AG~ F  ED
Aarti         kunj      biha ri    ki,

CDGFF        EE        CD    C *BC
Shri Girdhar Krishna mura ri ki


D#D#D#  D#~   D~ D   D#DD   C *BC
Kanak     may    mor     mukut   bilse,

D#~ D#D#  D~ DD#    D~ C *B C
devata        darsan      ko   tarse

D#D#D#   D#   DDD       D#D    C *BC
Gagan      so     suman   raasi   barse


GG     AAGG
Baje   murchang,

GGG         AAGG
madhur     mirdang,

G~ GA       GG
gwaalin      sang

GG~  GF  GA#A# AG~   FE D
Atul    rati  gop  kumaa ri  ki
GGG  GF  GA#A# AG      FED

CDGFF         EE        CD    C *BC
Shri Girdhar  Krishna  mura ri ki


G~ GGF   GA#A#  AG~ F  ED
Aarti         kunj      biha ri    ki,

CDGFF        EE        CD    C *BC
Shri Girdhar Krishna mura ri ki


D#D#~    D#  DDD      D#D~   C *B C
Jahaan    se   pragat    bhayi   ganga,

D#D#D#   D#D#  DD#       D~   C *BC
kalush      kali      haarini   shri  ganga,

D#D#D#    D# DD   D#D   C*BC
Smaran      te hot    moh   bhanga


GG      AA    GG
Basi   shiv   shish,

GG      A    GG
jataa   ke  beech,

GG     AA    GG
hare  adh   keech

GGF      GF      GA#  A#A G FE  D
Charan  chhavi shri banvaari   ki.

CDGFF        EE        CD    C *BC
Shri Girdhar Krishna mura ri ki


G~ GGF   GA#A#  AG~ F  ED
Aarti         kunj      biha ri    ki,

CDGFF        EE        CD    C *BC
Shri Girdhar Krishna mura  ri  ki


D#D#D#D#   D~ DD#   DD  C *B C
Chamakati     ujjawal      tat   renu,

D#D#D#D#    D~ DD#   D   C *B C
baj rahi           brindaban     benu

D#D#    D#D#  DD     D#DC     C *BC
Chahu   disi      gopi    gwaal     dhenu


GGG       AA       GG
Hansat    mridu  mand,

G~ GA         GG
chandani     chandra,

GGG    AA       GG
katat    bhav   phand

GG  GF   GA#A#   AG~  FD#  D
Ter   sun deen       bhikhaari ki,

CDGFF        EE        CD    C *BC
Shri Girdhar Krishna mura ri ki


G~ GGF   GA#A#  AG~ F  ED
Aarti         kunj      biha ri    ki,

CDGFF        EE        CD    C *BC
Shri Girdhar Krishna mura ri ki


Piano Notes for Songs


Piano Notes for Bhajan


Piano Notes


Piano Tutorial