Baa Baa Black Sheep – Piano NotesPiano Notes for Baa Baa Black Sheep – CDE FGAB


C        C        G         G 
Baa,   baa,   black   sheep,

A         A       AA      G
Have   you   any    wool?


F         F        E        E 
Yes     sir,    yes     sir.

D          D         C
Three   bags   full.


G         G      G       F~ F
One    for    the    master,

(F)        E       E      E       D
(And)   one   for   the   dame.

OR

C         C      C       G~ G
One    for    the    master,

(G)        A       A      A       G
(And)   one   for   the   dame.


(C)         G       G      G      FF       F
(And)   One   for   the   little   boy,

F         E         E          E      D
Who   lives   down   the   lane
Or
E         E         E          E      D


C        C        G         G 
Baa,   baa,   black   sheep,

A         A       AA      G
Have   you   any    wool?


F         F        E        E 
Yes     sir,    yes     sir.

D          D         C
Three   bags   full.


Piano Notes for Songs


Piano Notes for Bhajan


Baa Baa Black Sheep


Piano Notes


Piano Tutorial