Jaise Suraj Ki Garmi Se Jalte Hue Tan Ko – Keyboard Notes


Jaise Suraj Ki Garmi Se Jalte Hue Tan Ko Keyboard Notes

For Jaise Suraj Ki Garmi Se Jalte Hue Tan Ko Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western –
Indian –

Lyrics –

For bhajan lyrics and download of Jaise Suraj Ki Garmi Se Jalte Hue Tan Ko –
Jaise Suraj Ki Garmi Se Jalte Hue Tan Ko


Keyboard Notes for Jaise Suraj Ki Garmi Se Jalte Hue Tan Ko – Indian Notation (srg mpdn)


r *n
Jaise,

rg        m     rg        m
Suraj   ki     garmi    se

rg        mr     g        m
jalte     hue    tan     ko

r      gm        rg          m
mil   jaaye     taruvar   ki

r d
chhaaya


pd       N     p         dN
Aisa    hi    sukh     mere

p        d     Np     d      N
man   ko   mila    hai   main

p      d      Np           dN
jab   se     sharan     teri

g* g*~       s* s*       r*
aaya,        mere      Ram


s* Ndpmgr


Repeat:
Suraj   ki    garmi   se


rg        m       rg        m
Suraj    ki      garmi    se

rg        mr      g        m
jalte     hue     tan     ko

r       gm       rg           m
mil    jaaye    taruvar     ki

r d rr~
chhaaya


pp~           pm      rr
Bhataka    hua      mera

p           p~       mr
man      tha       koi

p     p~     pm     m      Ndd
mil  na      raha   tha    sahara


pp~           p      mr
Laharon    se     ladti
Or
pp~        p    mm

rp      pp       m       rr
hui     naav    ko     jaise,

d      d     Ns*     s*    r* g* M*
mil   na    raha   ho    kinaara

p*     m*    r* r*     s*    g* r* r*
mil    na    raha     ho   kinaara


Music:

s*Ndpmgr


r       g        m rg
Us    lad     khadaati

mr     g~ m       rg
hui     naav       ko jo

mrg         mrg            mrd
kisi_ne    kinaara      dikhaaya


pd       N     p         dN
Aisa    hi    sukh     mere

p        d     Np     d      N
man   ko   mila    hai   main

p      d      Np           dN
jab   se     sharan     teri

g* g*~       s* s*       r*
aaya,        mere      Ram


rg        m       rg        m
Suraj    ki      garmi    se

rg        mr      g        m
jalte     hue     tan     ko

r       gm       rg           m
mil    jaaye    taruvar     ki

r d rr~
chhaaya


Will be Updated:

Shital bane aag chandan ke jaisi
Raaghav kripa ho jo teri
Ujayaali poonam ki ho jaaye raate
jo thi amaavas andheri

Yug yug se pyaasi murubhoomi ne
jaise saavan ka sandes paaya
Aisa hi sukh mere man ko mila hai,
main jab se sharan teri aaya, mere raam

Suraj ki garmi se jalte hue tan ko
mil jaaye taruvar ki chhaaya


For lyrics and bhajan download of Jaise Suraj Ki Garmi Se Jalte Hue Tan Ko –
Jaise Suraj Ki Garmi Se Jalte Hue Tan Ko Download Lyrics


Keyboard Notes for Songs


Keyboard Notes for Bhajan


Keyboard Notes


Piano Tutorial