Jashn-E-Bahaara – Keyboard Notes – Kehne Ko Jashn-E-Bahara Hai


Jashn-E-Bahaara – Kehne Ko Jashn-E-Bahara Hai Keyboard Notes

For Jashn-E-Bahaara Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western – CDE FGAB

Indian – srg mpdn

Hindi – सारेग मपधनि


Keyboard Notes for Jashn-E-Bahaara – Indian Notation (srg mpdn)


CDE FGAB

सारेग मपधनि

Part 1

Kehne ko Jashn-e-bahara hai
Ishq yeh dekhke hairaan hai


dR*n  R*
Kehne_ ko_

ndd       dd~ d~    n
Jashn-e-bahara   hai
Or
ndd      dd~ d~   R*n
n~  d    dd~ d~   n


dR*n R*      n~ d d
Ishq_  yeh   dekh ke

d~ d~      M~
hairaan   hai


Repeat Part 1

dR*n   R*  n~ d  dd~ d~       n
Kehne ko  Jashn-e-bahara  hai

dR*n   R*   n~ d d     d~ d~    Mg~
Ishq    yeh  dekh ke  hairaan  hai


Part 2

Phool se khusboo
khafa khafa hai
gulshan mein

Chupa hai koi
ranj fiza ki
chilman mein


Md   d  n       nn   nd
Phoo_l_ se   khus_boo

Md     nn~
khafa  khafa

nR* ndMg     g~~
hai_   gulshan   mein


Md~     n     n~ nd
Chupa  hai  koi

Mdd   nn~
ranj    fiza

nR* ndMg     g~~
ki_    chilman   mein


Part 3

Sare sehmein nazare hain
Soye soye waqt ke dhare hain

Aur dil mein koi
khoye si baatein hain

Ooooo hooooo…


DD     Mgg          gg~ g~  M
Sare   sehmein   nazare  hain

Mn     dD      M~ g  g
Soye  soye   waqt   ke

g~ g~   r R~
dhare   hain


Rr    gg   g      MM
Aur  dil_mein   koi
Or
Rr  g~   g~      MM

MdD n     dMMg     g
khoyi_si   baatein   hain
Or
MdD n    dDMg  g

D~~      n~~
Ooooo   hooooo…


Repeat Part 1 and 2

Kehne ko Jashn-e-bahara hai
Ishq yeh dekh ke hairaan hai

Phool se khusboo khafa
khafa hai gulshan mein

Chupa hai koi ranj fiza ki
chilman mein


dR*n    R*  n~ d  dd~ d~       n
Kehne  ko  Jashn-e-bahara  hai

dR*n  R*    n~ d d     d~ d~    Mg~
Ishq    yeh  dekh ke  hairaan  hai


Md   d  n       nn   nd
Phoo_l_ se   khus_boo

Md     nn~    nR* ndMg          g~~
khafa  khafa hai_   gulshan   mein


Md~     n     n~ nd
Chupa  hai   koi

Mdd   nn~  nR* ndMg      g~~
ranj    fiza    ki_ chilman   mein


Part 4

Kaise kahen kya hai sitam
Sochte hai ab yeh hum
Koi kaise kahen woh hai
ya nahi humare


g*~ r*      R* d~
Kai_se_  kahen

pd    M   p d
kya  hai  sitam
Or
p~  M   p d


g*~ r*      R* d~
So_chte_ hai

pd   M      p d
ab   yeh   hum


Mp  d~ r*   r* r*
Koi  kaise   kahen

r*      r*    r*
woh   hai  ya

R*r*  R*s* R*~~
nahi   humare


Part 5

Karte to hai saath safar
Faasle hain phir bhi magar
Jaise milte nahi kisi dariya
ke do kinare


Notes similar to part 4

g*g* r* R*   d~
Karte_ to    hai

pd M     p d
saath    safar


g*~ r* R*  d~
Faasle      hain

pd    M    p d
phir   bhi   magar


Mp      ddr*   r*r*~
Jaise   milte  nahi

r*r*  r*~ r*~ r*~
kisi  dariya_ ke

R*r* R*s* R*~~
do     kinare


Part 6

Pass hain phir bhi paas nahi
Humko yeh gum raas nahi
Seeshe ki ek diware
hai jaise~~ darmiya


R*r* r*M*     M*M*   M*
Pass_ hain  phir      bhi

M*~ M*    d*d*~
paas        nahi
Or
Md*M*    d*d*~


R*r*r*     g*     R*nd
Humko   yeh   gum

DdM p d
raas_ nahi


M M M     p p n~ n n
Seeshe_ ki   ek   deewar

n     nR*~~  ndd
hai   jaise~~   darmiya


Part 7

(Repeat part 3)

Sare sehmein nazare hain
Soye soye vaqt ke dhare hain
Aur dil mein koi khoye si baatein hain

Oooo hoooo..


DD     Mgg          gg~ g~  M
Sare   sehmein   nazare  hain

Mn      dD   M~ g  g   g~ g~   r R~
Soye  soye waqt   ke dhare  hain


Rr   gg   g       MM  MdD n       dMMg   g
Aur  dil_mein  koi     khoyi_si   baatein hain


Repeat Part 1 and 2

Kehne ko Jashn-e-bahara hai
Ishq yeh dekhke hairaan hai

Phool se khusboo khafa
khafa hai gulshan mein
Chupa hai koi ranj fiza
ki chilman mein


dR*n R* n~ d dd~ d~ n
Kehne ko Jashn-e-bahara hai

dR*n R* n~ d d d~ d~ Mg~
Ishq yeh dekh ke hairaan hai


Md d n nn nd
Phool se khusboo

Md nn~ nR* ndMg g~~
khafa khafa hai gulshan mein


Md~ n n~ nd
Chupa hai koi

Mdd nn~ nR* ndMg g~~
ranj fiza ki chilman mein


Now, full keyboard notes for Jashn-E-Bahaara

Keyboard Notes For Jashn-E-Bahaara

Part 1

dR*n  R*  ndd  dd~ d~  n  |  dR*n R*  n~ d d  d~ d~  M~
Kehne ko Jashn-e-bahara hai  |  Ishq yeh dekhke hairaan hai

Repeat Part 1

Part 2

Md  d  n  nn  nd  Md  nn~  nR* ndMg  g~~  |  Md~  n  n~ nd  Mdd  nn~  nR* ndMg  g~~
Phool se khusboo khafa khafa hai gulshan mein  |  Chupa hai koi ranj fiza ki chilman mein

Part 3

DD  Mgg  gg~ g~  M  |  Mn  dD  M~ g g  g~ g~  r R~  |  Rr  gg  g  MM  MdD n  dMMg  g
Sare sehmein nazare hain  |  Soye soye waqt ke dhare hain  |  Aur dil mein koi khoye si baatein hain

Repeat Part 1 and 2

dR*n  R*  n~ d  dd~ d~  n  |  dR*n R*  n~ d d  d~ d~  Mg~  |  Md  d  n  nn  nd  Md  nn~  nR* ndMg  g~~  |  Md~  n  n~ nd  Mdd  nn~  nR* ndMg  g~~
Kehne ko Jashn-e-bahara hai  |  Ishq yeh dekh ke hairaan hai  |  Phool se khusboo khafa khafa hai gulshan mein  |  Chupa hai koi ranj fiza ki chilman mein

Part 4

g*~ r*  R* d~  pd  M  p d  |  g*~ r*  R* d~  pd  M  p d  |  Mp d~ r*  r* r*  r*  r*  r*  R*r* R*s* R*~~
Kaise kahen kya hai sitam  |  Sochte hai ab yeh hum  |  Koi kaise kahen woh hai ya nahi humare

Part 5

g*g* r* R*  d~  pd M  p d  |  g*~ r* R*  d~  pd  M  p d  |  Mp  ddr*  r*r*~  r*r* r*~ r*~ r*~  R*r* R*s* R*~~
Karte to hai saath safar  |  Faasle hain phir bhi magar  |  Jaise milte nahi kisi dariya ke do kinare

Part 6

R*r* r*M*  M*M*  M*  M*~ M*  d*d*~  |  R*r*r*  g*  R*nd  DdM p d  |  M M M  p p n~ n n  n  nR*~~  ndd
Pass hain phir bhi paas nahi  |  Humko yeh gum raas nahi  |  Seeshe ki ek diware hai jaise~~ darmiya

Part 7

DD  Mgg  gg~ g~  M  |  Mn  dD  M~ g g  g~ g~  r R~  |  Rr  gg  g  MM  MdD n  dMMg  g
Sare sehmein nazare hain  |  Soye soye vaqt ke dhare hain  |  Aur dil mein koi khoye si baatein hain

Repeat Part 1 and 2


Keyboard Notes for Songs

Song List


Keyboard Notes for Bhajan

Bhajan List


New and Updated Keyboard Notes

New Song List


Keyboard Notes


Piano Tutorial