Mera Dil Bhi Kitna Pagal Hai – Keyboard NotesMera Dil Bhi Kitna Pagal Hai Keyboard Notes

For Mera Dil Bhi Kitna Pagal Hai Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western –
Indian –

Keyboard Notes for Mera Dil Bhi Kitna Pagal Hai – Indian Notation (srg mpdn)


sR          G~   G~
Mera    dil      bhi

DpmG~~    m~ mm   m~
kitna~~     pagal_hai

Rs      s *N*N*N
Ye      pya_ r_ to

s~       Rm    mG mGG
tum   se     kar__ta_ hai

(Notes for Full Line:
sR   G~ G~   DpmG~~   m~ mm m~,   Rs   s *N *N*N   s~ Rm   mG mGG
Mera dil bhi kitna pagal hai, ye pyar to tum se karta hai)


sR          G~   G~
Mera   dil      bhi

DpmGmp      m~ mm    m
kitna~~~        pagal_hai

Rs      s *N*N*N
Ye      pya_ r_ to

s~       Rm   mG  pmGG
tum   se     kar__ta_ hai


s* N s*~ s* N         Ns*~    ND
Par _  saamne      jab        tum

D~  NDpm
aa__te_ ho,

Repeat:
s* N s*~ s* N        Ns*~     ND  D~  NDpm
Par _  saamne     jab        tum    aa__te_ ho,

RR        Rm    mmmN    Dp
kuch   bhi     kehne     se

mp~  mGG
dar_ ta _  hai

(Notes for Full Line:
s* N s*~ s* N  Ns*~    ND    D~    NDpm,    RR    Rm    mmmN    Dp    mp~    mGG
Par saamne jab tum aate ho, kuch bhi kehne se darta hai)


D     pG       m~ m~
O    mere   saajan,

mN~    mp         D~ D
o~~     mere    saajan,

DpmG         m~ m~  mN
Saa~jan     saajan~,

mp        D~ D
mere   saajan

(Notes for Full Line :
D    pG     m~ m~    mN~  mp    D~ D    DpmG     m~ m~  mN    mp     D~ D
O mere saajan, o mere saajan, Saajan saajan, mere saajan)


sR         G~   G~    DpmG~~    m~ mm   m~
Mera   dil  bhi    kitna~~      pagal_hai

Rs    s *N  *N*N    s~     Rm     mG mGG
Ye   pya_ r_ to     tum    se      kar__ta_ hai

sR         G~   G~    DpmGmp    m~ mm    m
Mera   dil   bhi    kitna~~~     pagal_hai

Rs     s *N  *N*N    s~     Rm     mG  pmGG
Ye     pya_ r_ to    tum   se       kar__ta_ hai


DD~      Ds*  s*s*R*
Kit         na_ isko

R*m*      m*G*  G*~ G*
sama      jha   _    ta_hu

DD~       Ds*  s*s*R*
Kit         na_ isko

R*m*      m*G*m*G*   G*
beh        la_ta                 hu

Repeat:
DD~    Ds*s*s*R*    R*m*    m*G* G*~ G*    DD~    Ds*s*s*R*    R*m*    m*G*m*G*   G*
Kitna   isko   samajhata   hu, kitna   isko   behlata   hu


G*~ G*m*G*           R*     R*R*   R*
Naa~ daa~n  _       hai      kuch       na
Or
G*~ G*m*G*m*G*R*     R*R*   R*

R*R*G*R*s*      d
samajhata        hai,

NN      N~ d    N     R*G*s*N
din     raat     ye     aahen

Ns*ND       D
bharta      hai

(Notes for Full Line:
G*~ G*m*G*R*    R*R*R*    R*R*G*R*s*    d,    NN    N~ d    NR*G*s*N    Ns*ND     D
Naadaan hai kuch na samajhata hai,  din raat ye aahen bharta hai)


sR   G~ G~   DpmG~~   m~ mm m~,   Rs   s *N *N*N   s~ Rm   mG mGG
Mera dil bhi kitna pagal hai, ye pyar to tum se karta hai

s*N s*~ s* N   Ns*~   ND    D~    NDpm,    RR    Rm    mmmN    Dp    mp~    mGG
Par saamne jab tum aate ho, kuch bhi kehne se darta hai

D    pG     m~ m~    mN  mp     D~ D    DpmG     m~ m~  mN    mp     D~ D
O mere saajan, o mere saajan, Saajan saajan, mere saajan


Will be Updated:
Har   pal   mujhko   tadpata   hai,
mujhe   saari   raat   jagata   hai
Is   baat   ki   tumko   khabar   nahi,
ye   sirf   tumhi   pe   marta   hai


Keyboard Notes for Songs


Keyboard Notes for Bhajan


Mera Dil Bhi Kitna Pagal Hai


Keyboard Notes


Piano Tutorial