Mera Dil Bhi Kitna Pagal Hai – Piano Notes


Mera Dil Bhi Kitna Pagal Hai Piano Notes

For Mera Dil Bhi Kitna Pagal Hai Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western –
Indian –

Piano Notes for Mera Dil Bhi Kitna Pagal Hai – Western Notation (CDE FGAB)


CC#       D#~   D#~
Mera    dil      bhi

G#GFD#~~    F~ FF   F~
kitna~~          pagal_hai

C#C    C *A#*A#*A#
Ye       pya_ r_ to

C~     C#F    FD# FD#D#
tum   se     kar__ta_ hai

(Notes for Full Line:
CC#   D#~ D#~   G#GFD#~~   F~ FF F~,   C#C   C *A#*A#*A#   C~ C#F   FD# FD#D#
Mera dil bhi kitna pagal hai, ye pyar to tum se karta hai)


CC#       D#~   D#~
Mera    dil      bhi

G#GFD#FG    F~ FF    F
kitna~~~        pagal_hai

C#C    C *A#*A#*A#
Ye       pya_ r_ to

C~     C#F   FD#  GFD#D#
tum   se     kar__ta_ hai


C* A# C*~ C* A#     A#C*~   A#G#
Par _  saamne       jab         tum

G#~  A#G#GF
aa__te_ ho,

Repeat:
C* A# C*~ C* A#     A#C*~   A#G#  G#~  A#G#GF
Par _  saamne       jab         tum    aa__te_ ho,

C#C#   C#F    FFFA#    G#G
kuch   bhi     kehne     se

FG~  FD#D#
dar_ ta _  hai

(Notes for Full Line:
C* A# C*~ C* A#  A#C*~    A#G#    G#~    A#G#GF,    C#C#    C#F    FFFA#    G#G    FG~    FD#D#
Par saamne jab tum aate ho, kuch bhi kehne se darta hai)


G#    GD#     F~ F~
O      mere   saajan,

FA#~   FG         G#~ G#
o~~    mere    saajan,

G#GFD#       F~ F~  FA#
Saa~jan       saajan~,

FG        G#~ G#
mere   saajan

(Notes for Full Line :
G#    GD#     F~ F~    FA#~  FG    G#~ G#    G#GFD#     F~ F~  FA#    FG     G#~ G#
O mere saajan, o mere saajan, Saajan saajan, mere saajan)


CC#       D#~   D#~    G#GFD#~~    F~ FF   F~
Mera    dil      bhi    kitna~~          pagal_hai

C#C    C *A#  *A#*A#    C~     C#F    FD# FD#D#
Ye       pya_ r_ to     tum   se     kar__ta_ hai

CC#       D#~   D#~    G#GFD#FG    F~ FF    F
Mera    dil      bhi    kitna~~~        pagal_hai

C#C    C *A#  *A#*A#    C~     C#F   FD#  GFD#D#
Ye       pya_ r_ to    tum   se     kar__ta_ hai


G#G#~    G#C*  C*C*C#*
Kit           na_ isko

C#*F*    F*D#*  D#*~ D#*
sama     jha   _    ta_hu

G#G#~    G#C*  C*C*C#*
Kit           na_ isko

C#*F*    F*D#*F*D#*   D#*
beh        la_ta                 hu

Repeat:
G#G#~    G#C*C*C*C#*    C#*F*    F*D#* D#*~ D#*    G#G#~    G#C*C*C*C#*    C#*F*    F*D#*F*D#*   D#*
Kitna   isko   samajhata   hu, kitna   isko   behlata   hu


D#*~ D#*F*D#*    C#*     C#*C#*   C#*
Naa~ daa~n  _       hai      kuch       na
Or
D#*~ D#*F*D#*F*D#*C#*     C#*C#*   C#*

C#*C#*D#*C#*C*  A
samajhata            hai,

A#A#   A#~ A  A#    C#*D#*C*A#
din       raat     ye     aahen

A#C*A#G#     G#
bharta             hai

(Notes for Full Line:
D#*~ D#*F*D#*C#*    C#*C#*C#*    C#*C#*D#*C#*C*    A,    A#A#    A#~ A    A#C#*D#*C*A#    A#C*A#G#     G#
Naadaan hai kuch na samajhata hai,  din raat ye aahen bharta hai)


CC#   D#~ D#~   G#GFD#~~   F~ FF F~,   C#C   C *A#*A#*A#   C~ C#F   FD# FD#D#
Mera dil bhi kitna pagal hai, ye pyar to tum se karta hai

C*A# C*~ C* A#   A#C*~   A#G#    G#~    A#G#GF,    C#C#    C#F    FFFA#    G#G    FG~    FD#D#
Par saamne jab tum aate ho, kuch bhi kehne se darta hai

G#    GD#     F~ F~    FA#  FG     G#~ G#    G#GFD#     F~ F~  FA#    FG     G#~ G#
O mere saajan, o mere saajan, Saajan saajan, mere saajan


Will be Updated:
Har   pal   mujhko   tadpata   hai,
mujhe   saari   raat   jagata   hai
Is   baat   ki   tumko   khabar   nahi,
ye   sirf   tumhi   pe   marta   hai


Piano Notes for Songs


Piano Notes for Bhajan


Mera Dil Bhi Kitna Pagal Hai


Piano Notes


Piano Tutorial