Mere Mehboob Qayamat Hogi – Keyboard Notes


Mere Mehboob Qayamat Hogi Keyboard Notes

For Mere Mehboob Qayamat Hogi Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western –
Indian –

Keyboard Notes for Mere Mehboob Qayamat Hogi – Indian Notation (srg mpdn)


DN         nG*R*G*~ R*
Mere     mehboo___b

nND   MD         DMN
qaya___mat     hogi

(Notes for full line:
DNnG*R*G*~    R*nNDMD  DMN
Mere mehboo~ b_qayamat ho~ gi)


DN      nND~
Aaj     ruswa

DN     NNM~
teri    galiyon

g          MGgDD M      N  DD
mein   mohabbat      ho_gi
Or
g          MGgDDM      N~ D~

(Notes for full line:
DNnND~   DNNNM~    gMGgDD M    NDD
Aaj ruswa, teri galiyon~ mein_mohabbat ho~gi)


DN         nG*R*G*~ R*
Naam    nikle_gaa

nND    MD    DMN
tera     hee   lab_se

(Notes for full line:
DNnG*R*G*~    R*nNDMD    DMN
Naam nikle~ ga_tera hee lab se)


DN      nN    D~
Jaan    jab   is

DN   NNM~     gM
dil-e-nada__  n _  se
Or
DN   N~ M~   g   M

GgDDM     N  DD
ruksat        ho_gi

(Notes for full line:
DNnND~    DNNNM~   gMGgDDM   NDD
Jaan jab is, dil-e-nada~ n_se ruksat hogi)


DN         nGRG~
Mere    mehboob…


nn        NR*n    n
Teri     gali  _   main

NDN       DD~~
aata       sanam


nnn           NRn    n
Nagma    wafa  _  ka
Or
n~ n~       NR*n n

NDN       DD~~
gaata      sanam


R*R*R*    R*R*    nn~
Tujhse     suna     na
Or
R*R*R*    R*n~   n~

NDN      DD~~
jaata     sanam


G*      G*M*~ g*     G*g*R*
Phir    aa_ j              idhar
Or
G*    G*M*~ g*       G*  g*G*R*

R*R*g*~    r*#        R*G*n
aaya           hoon    magar
Or
R*R*g*~    r*#       R*  G*R*n

n     nG*R*G*     R*n   N~~  nND
Ye   kehne          main _  dee_wana
Or
n     nG*R*G*     R*n   N~  R*nND
n     nG*G*         R*n    N~~  nND


DN          nG*   R*G*~ R*n
Khatm   bas     aaj _ye

NDMD      DMN
vahshat    hogi


DN     nND~
Aaj     ruswa

DN     NNM~
teri    galiyon

g          MGgDD M    N  DD
mein   mohabbat   ho_gi


DN        nG*R*G*~ R*
Mere    mehboo___b

nND   MD          DMN
qaya___mat      hogi

DN     nND~    DN     NNM~
Aaj    ruswa    teri    galiyon

g          MGgDD M     N  DD
mein   mohabbat     ho_gi

DN         nGRG~
Mere    mehboob…


Will be Updated:
Meri tarah tu aahen bhare
Tu bhi kisise pyar kare
Aur rahe wo tujhse parey

Toone o sanam dhaye hain sitam
To yeh tu bhool na jaana

Ki na tujhpe bhi inayat hogi
Aaj rusva teri galiyon
mein mohabbat hogi


Keyboard Notes for Songs


Keyboard Notes for Bhajan


Mere Mehboob Qayamat Hogi


Keyboard Notes


Piano Tutorial