Musafir Hoon Yaron – Piano Notes


Musafir Hoon Yaron Piano Notes

For Musafir Hoon Yaron Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western –
Indian –

Piano Notes for Musafir Hoon Yaron – Western Notation (CDE FGAB)


GAC* C*C*    D*~       A#A
Musa_fir       hoon     yaaron
Or
GAC* AC*     C*D*     A#A

G      AC*     C*      C*   D* A#A
Na    ghar   hai     na    thikana
Or
G     AC*    AC*     C*      D* A#A


GAC* C*C*     D*~        A#A
Musa_fir       hoon     yaaron

G         AC*      C*       C*     D* A#A
Na     ghar      hai     na     thikana

FFA   AA~             AA#AG     G~  A~
Mujhe_ chalte    jaana     hai~ i

AF~    AA#AG      G~ G~
Bas     chalte       jaana

Repeat:
GAC* C*C*   D*~    A#A,    G    AC*  C*  C*  D* A#A
Musa_fir   hoon  yaaron,  Na ghar hai na thikana

FFA   AA~     AA#AG  G~  A~,    AF~    AA#AG      G~ G~
Mujhe_ chalte  jaana hai~ i,  Bas chalte jaana


C*~ C*C*~C*     D*D*~    D*D*~
E~~k _ raah      ruk       gayi

D*D*   D*F*     E*E* E*D* C*
to_au_r jud     gayi~~~

C*~        C*C*~    C*   D*~   D*D*~
Main   muda     to_ saath_ saath

D*~ D*    D*F*     E*E*
raah         mud     gayi


Repeat:
Ek raah rukh gayi…


C*C*A#   A# A#A     AAG         GF
Hawa_on_ke           paron     par
Or
C*C*A#   A#A          AG         GF

AA#C*      A#~ AG~ GA
mera        ashia_na


GAC* C*C*    D*~      A#A
Musa_fir       hoon     yaaron

G        AC*      C*     C*      D* A#A
Na     ghar     hai     na     thikana

FFA   AA~              AA#AG     G~  A~
Mujhe_ chalte    jaana        hai~ i

AF~    AA#AG      G~ G~
Bas     chalte     jaana


C*~ C*     C*~C*      D*~ D*    D*~
Din_ne     haath     thaam      kar

D*D*~     D*F*~  E*E* E*D* C*
idhar       bitha_liya~~~

C*~ C*          C*~  C*D*~ D*D*~
Raat_ ne      ishaare      se

D*D*~    D*F*     E*E*
udhar     bula      liya

C*C*A#      A#A#A     AAG
Subah        se shaam se

GF          AA#C*  A# AG GA
mera      dost~anaa~~


GAC* C*C*    D*~        A#A
Musa_fir        hoon     yaaron

G        AC*      C*       C*     D* A#A
Na     ghar     hai     na     thikana

FFA   AA~               AA#AG     G~  A~
Mujhe_ chalte     jaana     hai~ i

AF~    AA#AG      G~ G~
Bas     chalte     jaana


Piano Notes for Songs


Piano Notes for Bhajan


Musafir Hoon Yaron


Piano Notes


Piano Tutorial