Namo Namo Shankara – Jai Ho Jai Ho Shankara – Keyboard NotesNamo Namo Shankara – Jai Ho Jai Ho Shankara Keyboard Notes

For Namo Namo Shankara – Jai Ho Jai Ho Shankara Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western –
Indian –

Keyboard Notes for Namo Namo Shankara – Jai Ho Jai Ho Shankara – Indian Notation (srg mpdn)


RR           gg         MM   D  Mg
Jai_ho   jai_ho   Shan_kara~~

(Chorus:
g       ggg           g   gg
Bhole_nath   Shankara)

MD     dn        D  MD   Mg
Aadi   dev       Shan_kara~~
Or
MD    dn        d   MD   Mg

(Chorus:
g        ggg         g  gg
Hey   Shivay   Shankara)


RR        gg      M     MD   Mg
Tere    jaap   ke     bina~~

MM      D    d~ n      d      MD   Mg
Chale   ye   saans   kis     tarah~~


g*g*       g*g*~
Mera      karm

G*      G*   R*n
tu       hi    jaane
Or
G*      R*   R*n

n       R*n      d       d      dn
Kya   bura    hai   kya   bhalaa

Chorus – Repeat 2 times:
n       R*n       d      d      dn
Kya   bura    hai   kya   bhalaa

n       R*n      d      d       dn
Kya   bura    hai   kya   bhalaa


g*g*     g*~ M*G*   R*     R*     n
Tere   raaste            pe      main   toh

nR*        nd           d     R*n~
Aankh   moond   ke   chalaa~

Chorus – Repeat 2 times:
nR*        nd           d     R*n~
Aankh   moond   ke   chalaa~

nR*        nd           d     R*n~
Aankh   moond   ke   chalaa~


nn       nR*nR*      n    dDM
Tere   naa~~~      m _  ki~
Or
nn       nR*n~~        dDM

nR*nR*  n   dDM
Jo~~        t _  ne
Or
nR*n~~       dDM

MD    d~     dD    MM     gg
Saara   har   liya    tamas   mera
Or
MD    d~     dD    MD    Mg

(tamas – अंधकार, अज्ञान – darkness, ignorance)


MM       DD        MM~    DD
Namo   namo   ji_Shan_kara
Or
MM      DD       D~  M~  DD

M~ D       DD       M~  DD
Bhole _  nath     Shan_kara

M       MMM      MM   MM
Hey   Trilok        nath   Shambhu

M       MD~ M   ggg
Hey   Shivay        Shankara


MM      DD         MM~    DD
Namo   namo   ji_Shan_kara
Or
MM      DD        D~  M~  DD

M~ D      DD         M~  DD
Bhole _  nath     Shan_kara

M   M  MM     M     gD~ Mg
Rudra_dev     hey   Maheshvara


n~ R*      n     dd          d    n
Srishti    ke   janam   se   bhi

R*~ G*   g*M*    G*  R*G* R*n
Pehle _  tera        vaa_s _   tha~~
Or
R*~ G* g*M*      g*G*     R*n

n      n~      R*n    d     d      dn
Ye   jag     rahe   ya   naa   rahe
Or
n     n~     R*n   d     d      R*n

R*R*G*     g*M*    G*~  R*G* R*n
Rahegi       teri        aastha~~~

g*M*~            g*G*R*n
Kya                samay
Or
M*g*M*~    g*G*R*n

g*M*~     g*G*R*n
kya           pralay

dR*       R*       R*R*   nR*nn
Dono   mein   teri      mahaanta

dR*~ nn~~
Mahaanta~~

dR*~ nn~~
Mahaanta~~


RRg             gM  MD   Mg
Seepiyon   ki _ontt_ mein~~

MDd           n     D    MD   Mg
Motiyaan  ho   jis _  tarah

RR         g           g M     MD   Mg
Mere   mann   mein   Shan_kara
Or
RR    g          g       Mn   MDMg

M   Dd      n     D    MD Mg
Tu   basaa   hai   uss   tarah


Will be Updated:
Mujhe bharam tha jo hai mera
Tha nahin kabhi mera~~
Arth kya nirarth kya
Jo bhi hai sabhi tera~~

Tere saamne~~
hai jhuka
Mere sar pe haath rakh tera

Namo namo ji Shankara
Bholenath Shankara
Hey Triloknath Shambhu Hey Shivay Shankara
Namo Namo ji Shankara
Bholenath Shankara
Rudradev hey Maheshvara


Keyboard Notes for Songs


Keyboard Notes for Bhajan


Namo Namo Shankara – Jai Ho Jai Ho Shankara


Keyboard Notes


Piano Tutorial