Om Gan Ganpataye Namo Namah – Piano Notes


Om Gan Ganpataye Namo Namah Piano Notes

For Om Gan Ganpataye Namo Namah Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western –
Indian –

Piano Notes for Om Gan Ganpataye Namo Namah – Western Notation (CDE FGAB)


Version 1

*G#~    F       FF FFF
Om     gan    ganpataye

D#F        G#F
namo     namha

F        F~ F     FF G#G#
Sri     siddhi_vina_yak
Or
F       F~ F    FF   A# G#

FD#         D#D#
namo     namha


C#~ D#       D#D#~ D#D#
Ashta         vina_yak
Or
C~ D#         D#D#~ D#D#

C#D#~       FD#
namo        namaha

C#C# C#C#      D#F          D#~ C#C#
Ganapati         bappa     morya
Or
C#~ C#C#         D#F        D#~ C#C#


*B~     G#        G#G# G#G#G#
Om     gan     ganpataye

G#A#~       A#A#
namo        namha

A#         A#~ A#    A#A#  C#*~
Sri        siddhi_vina_yak
Or
A#        A#~ A#    A#A#  C#* C#*

A#G#          G#G#
namo          namha


F~ F         FF~ A#G#
Ashta      vina_yak

FD#         D#D#
namo      namaha

C#~ C#C#       D#F         D#~ C#C#
Ganapati       bappa     morya
Or
C#C# C#C#     D#F        D#~ C#C#


Version 2

*A#~     G         GG GGG
Om      gan     ganpataye

FG           A#G
namo     namha

G         G~ G     GG A#A#
Sri      siddhi_vina_yak
Or
G         G~ G    GG   C* A#

GF           FF
namo     namha

D#~ F      FF~ FF
Ashta      vina_yak
Or
D~ F        FF~ FF

D#F~        GF
namo       namaha

D#D# D#D#      FG          F~ D#D#
Ganapati          bappa    morya


Piano Notes for Songs


Piano Notes for Bhajan


Om Gan Ganpataye Namo Namah


Piano Notes


Piano Tutorial