Sunn Raha Hai Na Tu – Apne Karam Ki – Keyboard NotesSunn Raha Hai Na Tu – Apne Karam Ki Keyboard Notes

For Sunn Raha Hai Na Tu – Apne Karam Ki Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western –
Indian –

Keyboard Notes for Sunn Raha Hai Na Tu – Apne Karam Ki – Indian Notation (srg mpdn)

G*r*          s*s*s*     s*
Mujhko   iraade     de

G*r*            s*,     s*s*        s*
Kasmein    de,    waade    de

r*N        s*s*r*       r*
Meri     duaaon     ke

m*m* r*      r*     s*s*N       ND
ishaaron _  ko     sahaare _  de


G*     r*    s*s*s*        s*
Dil     ko   thikaane   de

G*r*     s*s*s*        s*
Naye    bahaane   de

r*N            s*    s*r*r*         m*
Khaabon ki     baarishon  ko

m*r*         r*    s*s* N       ND
Mausam  ke   paimane   de


G*r*    Ns*        G*
Apne   karam   ki

r*      Ns*m*~  m*p*m*
kar    adaayein~

G*      r*    Ns*      G*
Kar    de    idhar   bhi

r*     Ns*m*~~
tu     nigaahein~


s*     r*G*r*    r*     s*      s*
Sun  raha       hai   naa   tu
Or
s*    r*G*r*    s*     s*      s*

s*     r*Ns*   s*r*     r*~
Ro    raha     hoon   main


s*       r*G*r*     s*      s*~    D
Sun   raha         hai     naa    tu
Or
s*     r*G*r*     s*       Ns*   ND

D          D     s*s*      ND      p
Kyun   ro   raha      hoon  main
Or
D          D    s*s*       s*      s* p


pDs*~            s*r*G*     s*G*
Manzilein    ruswa       hain
Or
pDNs*       s*r*G*r*     s*G*

r*s*       N       DN  Dp~~
Khoya   hai   raa_sta


pDs*~     s*r*    G*r*s*G*
Aaye       le         jaaye
Or
pDNs*     s*r*    G*r*s*G*

r*s*N~    D     N~  Dp
Itni          si      iltejaa


p*     m*~ m*    m*p*m*G*r*     sG*
Ye     meri           zamanat               hai

p*       m*~ m*   p*D*p*G*r*      sG*
Tu      meri           amaanat             hai

r*G*r*s*
haan…


G*r*   Ns*       G*,   r*       Ns*m*~  m*p*m*
Apne  karam  ki,     kar     adaayein~

G*     r*   Ns*      G*,    r*    Ns*m*~~
Kar   de   idhar  bhi,    tu   nigaahein~


s*       r*G*r*    r*     s*      s*
Sun  raha         hai   naa     tu

s*    r*Ns*   s*r*      r*~
Ro   raha    hoon    main


s*       r*G*r*   s*    s*~    D
Sun   raha       hai   naa   tu

D         D     s*s*     ND       p
Kyun  ro    raha    hoon  main


Will be Updated:
Waqt     bhi     thehara     hai
Kaise     kyun     ye     huaa
Kaash     tu     aise     aaye
Jaise     koi     duaa
Tu     rooh     ki     raahat     hai
Tu     meri     ibaadat     hai


G*r* s*s*s* s* – G*r* s*, s*s* s*
Mujhko iraade de – Kasmein de, waade de

r*N s*s*r* r* – m*m* r* r* s*s*N ND
Meri duaaon ke – ishaaron ko sahaare de

G* r* s*s*s* s* – G*r* s*s*s* s*
Dil ko thikaane de – Naye bahaane de

r*N s* s*r*r* m* – m*r* r* s*s* N ND
Khaabon ki baarishon ko – Mausam ke paimane de

G*r* Ns* G* – r* Ns*m* m*p*m*
Apne karam ki – kar adaayein

G* r* Ns* G* – r* Ns*m*
Kar de idhar bhi – tu nigaahein

s* r*G*r* r* s* s* – s* r*Ns* s*r* r*
Sun raha hai naa tu – Ro raha hoon main

s* r*G*r* s* s* D – D D s*s* ND p
Sun raha hai naa tu – Kyun ro raha hoon main

pDs* s*r*G* s*G* – r*s* N DN Dp
Manzilein ruswa hain – Khoya hai raa sta

pDs* s*r* G*r*s*G* – r*s*N D N Dp
Aaye le jaaye – Itni si iltejaa

p* m* m* m*p*m*G*r* sG*
Ye meri zamanat hai

p* m* m* p*D*p*G*r* sG*
Tu meri amaanat hai

r*G*r*s*
haan…

G*r* Ns* G*, r* Ns*m* m*p*m*
Apne karam ki, kar adaayein

G* r* Ns* G*, r* Ns*m*
Kar de idhar bhi, tu nigaahein

s* r*G*r* r* s* s* – s* r*Ns* s*r* r*
Sun raha hai naa tu – Ro raha hoon main

s* r*G*r* s* s* D – D D s*s* ND p
Sun raha hai naa tu – Kyun ro raha hoon main


Keyboard Notes for Songs


Keyboard Notes for Bhajan


Sunn Raha Hai Na Tu – Apne Karam Ki


Keyboard Notes


Piano Tutorial