Sunn Raha Hai Na Tu – Apne Karam Ki – Piano Notes


Sunn Raha Hai Na Tu – Apne Karam Ki Piano Notes

For Sunn Raha Hai Na Tu – Apne Karam Ki Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western –
Indian –

Piano Notes for Sunn Raha Hai Na Tu – Apne Karam Ki – Western Notation (CDE FGAB)

D#*D*       C*C*C*   C*
Mujhko     iraade     de

D#*D*       C*,     C*C*        C*
Kasmein    de,     waade     de

D*A#    C*C*D*        D*
Meri     duaaon        ke

F*F* D*      D*     C*C*A#    A#G#
ishaaron _  ko     sahaare _    de


D#*    D*    C*C*C*       C*
Dil     ko     thikaane     de

D#*D*    C*C*C*        C*
Naye      bahaane     de

D*A#       C*    C*D*D*      F*
Khaabon  ki     baarishon  ko

F*D*            D*    C*C* A#      A#G#
Mausam     ke    paimane     de


D#*D*   A#C*      D#*
Apne     karam     ki

D*       A#C*F*~  F*G*F*
kar      adaayein~

D#*     D*    A#C*    D#*
Kar     de     idhar     bhi

D*    A#C*F*~~
tu     nigaahein~


C*     D*D#*D*      D*     C*      C*
Sun  raha              hai     naa     tu
Or
C*     D*D#*D*     C*      C*      C*

C*      D*A#C*   C*D*     D*~
Ro     raha        hoon     main


C*       D*D#*D*    C*       C*~    G#
Sun     raha            hai     naa      tu
Or
C*       D*D#*D*   C*       A#C*   A#G#

G#        G#    C*C*     A#G#     G
Kyun     ro     raha      hoon     main
Or
G#        G#    C*C*      C*      C* G


GG#C*~        C*D*D#*       C*D#*
Manzilein      ruswa            hain
Or
GG#A#C*      C*D*D#*D*    C*D#*

D*C*       A#      G#A#  G#G~~
Khoya     hai     raa_sta


GG#C*~       C*D*    D#*D*C*D#*
Aaye              le           jaaye
Or
GG#A#C*     C*D*    D#*D*C*D#*

D*C*A#~   G#     A#~  G#G
Itni              si        iltejaa


G*     F*~ F*    F*G*F*D#*D*    CD#*
Ye     meri        zamanat              hai

G*      F*~ F*   G*G#*G*D#*D*   CD#*
Tu     meri        amaanat                hai

D*D#*D*C*
haan…


D#*D*   A#C*      D#*,  D*       A#C*F*~  F*G*F*
Apne     karam     ki,   kar      adaayein~

D#*     D*    A#C*    D#*,   D*    A#C*F*~~
Kar     de     idhar     bhi,  tu     nigaahein~


C*     D*D#*D*      D*     C*      C*
Sun  raha              hai     naa     tu

C*     D*A#C*  C*D*     D*~
Ro     raha        hoon     main


C*       D*D#*D*   C*       C*~    G#
Sun     raha          hai     naa      tu

G#         G#    C*C*     A#G#     G
Kyun     ro     raha      hoon     main


Will be Updated:
Waqt     bhi     thehara     hai
Kaise     kyun     ye     huaa
Kaash     tu     aise     aaye
Jaise     koi     duaa
Tu     rooh     ki     raahat     hai
Tu     meri     ibaadat     hai


D#*D* C*C*C* C* – D#*D* C*, C*C* C*
Mujhko iraade de – Kasmein de, waade de

D*A# C*C*D* D* – F*F* D* D* C*C*A# A#G#
Meri duaaon ke – ishaaron ko sahaare de

D#* D* C*C*C* C* – D#*D* C*C*C* C*
Dil ko thikaane de – Naye bahaane de

D*A# C* C*D*D* F* – F*D* D* C*C* A# A#G#
Khaabon ki baarishon ko – Mausam ke paimane de

D#*D* A#C* D#* – D* A#C*F* F*G*F*
Apne karam ki – kar adaayein

D#* D* A#C* D#* – D* A#C*F*
Kar de idhar bhi – tu nigaahein

C* D*D#*D* D* C* C* – C* D*A#C* C*D* D*
Sun raha hai naa tu – Ro raha hoon main

C* D*D#*D* C* C* G# – G# G# C*C* A#G# G
Sun raha hai naa tu – Kyun ro raha hoon main

GG#C* C*D*D#* C*D#* – D*C* A# G#A# G#G
Manzilein ruswa hain – Khoya hai raa sta

GG#C* C*D* D#*D*C*D#* – D*C*A# G# A# G#G
Aaye le jaaye – Itni si iltejaa

G* F* F* F*G*F*D#*D* CD#*
Ye meri zamanat hai

G* F* F* G*G#*G*D#*D* CD#*
Tu meri amaanat hai

D*D#*D*C*
haan…

D#*D* A#C* D#*, D* A#C*F* F*G*F*
Apne karam ki, kar adaayein

D#* D* A#C* D#*, D* A#C*F*
Kar de idhar bhi, tu nigaahein

C* D*D#*D* D* C* C* – C* D*A#C* C*D* D*
Sun raha hai naa tu – Ro raha hoon main

C* D*D#*D* C* C* G# – G# G# C*C* A#G# G
Sun raha hai naa tu – Kyun ro raha hoon main


Piano Notes for Songs


Piano Notes for Bhajan


Sunn Raha Hai Na Tu – Apne Karam Ki


Piano Notes


Piano Tutorial