Itna Na Mujhse Tu Pyar Badha – Keyboard Notes


Keyboard Notes for Itna Na Mujhse Tu Pyar Badha – srg mpdn


CDE FGAB

सारेग मपधनि

Part 1

Itna na mujhse tu pyaar badha
ki main ik badal aawara
Kaise kisi ka sahara banoon
ki main khud beghar bechara


(m g g g)  (m g g g)   (m g g )  g s*~
Itna_na    mujhse tu  pya _ar  badha

s* (s* n)  (n d)  (d p p m)
ki   main   ik       ba_dal

(m g r g r)
aawara


The pattern of notes is the same as the first two lines, but one key lower.

(g r r)   (r g r r)  (r g r r)  r n~
Kaise   kisi ka  sahara   banoon

n  (n d)   (d p)  (p m m g)
ki  main  khud   beghar

(g r s r s~)
bechara


Part 2

Isliye tujhse main pyaar karoon
ki too ik badal aawara
Janam janam se hoon saath tere
hai naam mera jal ki dhara


(m g g g)  (m g g g)       (m g g )  g s*~
Isliye        tujhse_main  pyaar     karoon

s* (s* n) (n d)  (d p p m)
ki   tu      ik       ba_dal

(m g r g r)
aawara


(g r r)    (r g r)   (r r)
Janam  janam  se_hoon

(g r r)  r n~
saath  tere

n  (n d d)   (p p m)
hai naam  mera

(m g g r)  (s r s~)
jal ki         dhara


Part 3

Itna na mujhse tu pyaar badha
ki main ik badal aawara

Janam janam se hoon saath tere
hai naam mera jal ki dhara


(m g g g)  (m g g g)   (m g g )  g s*~
Itna_na    mujhse tu  pya _ar  badha

s* (s* n)   (n d)  (d p p m)
ki   main    ik      ba_dal

(m g r g r)
aawara


(g r r)    (r g r)    (r r)
Janam  janam   se_hoon

(g r r)   r n~
saath   tere

n  (n d d)    (p p m)
hai naam   mera

(m g g r)  (s r s~)
jal ki        dhara


Part 4

Mujhe ek jagah aaraam nahi
ruk jana mera kaam nahi (x2)

Mera saath kahan tak dogi tum
main des videsh ka banjara


n d    p d n   n n d  p M d~ d d
Mujhe ek~     jagah   aaraam nahi

r r    d~ d~  n d p M
ruk  jana     mera~~

p~   p  p
kaam nahi


Repeat:

n d    p d n   n n d    p M d~ d d
Mujhe ek~   jagah  aaraam nahi

r r   d~ d~  n d p M
ruk  jana   mera~~

p~   p  p
kaam nahi


s* n  n~ d  d d     p m  mdd d
Mera saath kahan tak   dogi tum

pd  dnn   dd pp m   mg g~ g
main des  videsh_ ka banjara


Part 5

Itna na mujhse tu pyaar badha
ki main ik badal aawara
Kaise kisi ka sahara banoon
ki main khudh beghar bechara


(m g g g)  (m g g g)   (m g g )  g s*~
Itna_na    mujhse tu  pya _ar  badha

s* (s* n) (n d)  (d p p m) (m g r g r)
ki   main    ik    ba_dal     aawara


(g r r)   (r g r r)  (r g r r)  r n~
Kaise   kisi ka   sahara  banoon

n   (n d)  (d p)  (p m m g) (g r s r s~)
ki  main  khud   beghar    bechara


Part 6

Isliye tujhse main pyaar karoon
ki too ik badal aawara
Janam janam se hoon saath tere
hai naam mera jal ki dhara


(m g g g)  (m g g g)       (m g g )  g s*~
Isliye        tujhse_main  pyaar     karoon

s* (s* n) (n d)  (d p p m) (m g r g r)
ki   tu       ik      ba_dal      aawara


(g r r)  (r g r) (r r)      (g r r)  r n~
Janam    janam   se_hoon saath     tere

n  (n d d)  (p p m) (m g g r)  (s r s~)
hai naam   mera   jal ki         dhara


Part 7

O neel gagan ke deewane
tu pyaar na mera pahchane
Main tab tak saath chaloon tere
jab tak na kahe tu main haara


Keyboard Notes for Songs

Song List


Keyboard Notes for Bhajan

Bhajan List


Easy Keyboard Songs For Beginners

Easy Keyboard Notes


Keyboard Notes


Piano Tutorial