Om Jai Laxmi Mata – Laxmi Aarti – Keyboard Notes


Om Jai Laxmi Mata – Laxmi Aarti Keyboard Notes

For Om Jai Laxmi Mata – Laxmi Aarti Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western – CDE FGAB

Indian – srg mpdn

Hindi – सारेग मपधनि


Keyboard Notes for Om Jai Laxmi Mata – Laxmi Aarti – Indian Notation (srg mpdn)


CDE FGAB

सारेग मपधनि

Part 1

s       s~    sss~    *nsr~
Om   Jai   Laxmi   Mata,

rg          m~    ppdp mgr~
Maiya   Jai     Laxmi _ Mata,

rgrg       mm    mg    rgrs
Tumko   nis     din   sewat

ss      r~ gr      s *n *d~
Har   Vishnu    dhata

r         r~     rrgr      s *ns
Om   Jai     Laxmi   Mata


Part 2

r~  s    *n r~      s *n rss~
Uma_  Rama,    Brahmaani,
Or
rss    *nrs         s *n rss~

pp     m~~    gg     rsr~
tum   hi       jag    mata

pp           pd pm     gg    rsr~
Maiya,    tum_hi   jag   mata

rgr       gm  mmg       rgrs
Surya   Chandrama   dhyaavat

s~ rr         gr        s *n  *d
Naarad    Rishi    gaata

r         r~     rrgr      s *ns
Om   Jai     Laxmi   Mata


Part 3

rss *n       rss       *nrs  ss~
Durga     roop     niranjani,
Or
r~  s *n    r~ s    *nrs  ss~

pp       m~~ gg     rsr~
sukh   sampatti     data

pp          pd      pm gg      rsr~
Maiya,   sukh   sampati   data

rg   rg       gm  mg    rgrs
Jo  koyi    tum_ko    dhyataa,

ss          rr         gr        s *n  *d
riddhi  siddhi   dhan   paata

r         r~     rrgr       s *ns
Om   Jai     Laxmi    Mata


Will be Updated

Tum   patal   niwasini,
tum   hi   shubh   data
Maiya   tumhi   shubh   data
Karma   prabhav   prakashini,
bhav   nidhi   ki   trata
Om   Jai   Lakshmi   Mata
=
Jis   ghar   mein   tum   rehti
sab   sadgun   aataa
Maiya   sab   satgun   aataa
Sab   sambhav   ho   jaata,
man   nahi   ghabraata
Om   Jai   Laxmi   Mata
=
Tum   bin   yagya   na   hove,
vastra   na   ho   paata
Maiya   vastra   na   koi   paata
Khan   paan   ka   vaibhava,
sab   tum   se   aata
Om   Jai   Laxmi   Mata
=
Shubh   gun   mandir   sundar
kshirodadhi   jata
Maiya   kshirodadhi   jata
Ratna   chaturdash   tum   bin
koi   nahi   pata
Om   Jai   Laxmi   Mata
=
Maha   laxmi   ji   ki   aarti
jo   koi   nar   gata
Maiya   jo   koi   nar   gata
Ur   anand   samata,
paap   utar   jata
Om   Jai   Laxmi   Mata


Keyboard Notes for Songs

Song List


Keyboard Notes for Bhajan

Bhajan List


New and Updated Keyboard Notes

New Song List


Keyboard Notes


Piano Tutorial