Yashomati Maiya Se Bole Nandlala – Piano Notes


Yashomati Maiya Se Bole Nandlala Piano Notes

For Yashomati Maiya Se Bole Nandlala Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western –
Indian –

Lyrics –

Piano Notes for Yashomati Maiya Se Bole Nandlala – Western Notation (CDE FGAB)


DA~      AA    A~ A     A#AA#A
Yasho   mati   maiya    se~~
DD        AA     A~ A     A#AA#A

GF     ED     D~ EF
bole   Nand   lala~~

DEG       G       G A#AGFE
Radha  kyon  gori ~~~

FG     FE      D~ D~
mai    kyon   kala

DEG       G       G A#AGFE
Radha  kyon  gori ~~~

GF     ED       D~ D~
mai   kyon   kala


GA     F#F#G  GA       A A
Boli   muskaati      maiya

AAC*      C*    C*BAA
lalan     ko    bataya

GA     F#F#G  GA       A A
Boli   muskaati      maiya

AAC*      C*    C*BAA
lalan     ko    bataya

AD*     D* D*  C*C*B     ABBA
Kari   andhiyari       adhi

GA      A     C*     BB~AA
raat   me   tu     aaya


DAA      AA~ A#          GF
Ladla   kanhaiya     mera
DAA      AA~ A# A       GF ED

A~ GFED
ho~~~

DEG       GGA            AA
Ladla   kanhaiya   mera

AA#     A#AG     FED  DEF
kali    kamli    vala  ~~
AA#     A#AG      GFED DEF

GFED      DD
isiliye     kala


DD        AA    A~ A     A#AA#A
Yashomati  maiya  se~~

GF      ED        D~ EF
bole    Nand  lala~~

DEG         G       G A#AGFE
Radha  kyon   gori ~~~

FG     FE      DD
mai    kyon   kala

DEA        A        GC*AG
Radha  kyun  gori

FG    FE     DD
mai   kyun  kala


Will be Updated:

Boli muskati maiya
sun mere pyare
Boli muskati maiya
sun mere pyare
Gori gori radhika ke
nain kajrare
Kale naino wali ne ho~~
Kale naino wali ne
aisa jadu dala
isliye kala

Yashomati maiya se
bole Nandlala
Radha kyon gori
mai kyon kala


Piano Notes for Songs


Piano Notes for Bhajan


Piano Notes


Piano Tutorial