Chingari koi Bhadke – Piano Notes


Chingari koi Bhadke Piano Notes

For Chingari koi Bhadke Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western – CDE FGAB

Indian – srg mpdn

Hindi – सारेग मपधनि


Piano Notes for Chingari koi Bhadke – Western Notation (CDE FGAB)


srg mpdn

सारेग मपधनि

Some notes are given in bracket, 
play those notes a little bit faster.


Part 1

F#~  F#~  (AGF#)      F#~ AGF#
Chin_ga_ri~               koi~~
Or
F#~  F#~  G~ F#      F#~ G~ F#

F#F#C#*   D*C#*B
bhadke~~


B      BAB~       BAC*~
To    sawan      use
Or
B     A~ BB~    BAC*

B   (AGA)  (GF#E)
bu_jha~ye~
Or
B   AF#  AF#E


E~ EE     F#E    F#F# G    F#F#~ A~~
Sawan    jo      agan        lagaye,

AA~   (AGBA)   GF#~ F#
use    kaun       bujhaye


A~~     C*B    (AGBA)   GF#~F#~
Ho…,    use     kau~n    bujhaye


Part 2

F#F#F#~     AGF#   F#~ G
Patajhad      jo       baag
Or
F#~ F#~     AGF#   F#GF#

F#F#C#*   D*C#*B
ujaade~~~


B      BAB      BAC*
wo   baag    bahaar

B   (AGA)  (GF#E)
khi_la~ye~
Or
B   AF#  AF#E


E~    EEF#     EE (F#GF#)        F#F#A~
Jo     baag    bahaar_ mein    ujade,
Or
E~    E~ F#~   F#F#~ GF#       F#F#A~

AA~   (AGBA)    GF#~ F#
use     kaun       khilaaye


A~~     C*B     AGBA  GF#~F#~
Ho…,    use      kau~n_ khilaaye


Part 3

C#*C#*C#*~   D* C#*   C#*~  D*C#*   C#* C#*
Ham_se           mat        poochho         kaise,

D* C#* B    B BA~    C#*BB~   B
mandir       toota      sapno    ka

Filler: C#*BA


Repeat:

C#*C#*C#*~   D* C#*   C#*~  D*C#*   C#* C#*
Ham_se           mat        poochho         kaise,

D* C#* B    B BA~    C#*BB~   B
mandir       toota      sapno    ka


BB~~     D*   BAD*    C*A
Logon    ki    baat     nahin

GAF#~
hai~~~,
Or
AGC*AGFF#~

F#   F#B~~    A~   GF#F#~    F#
ye   kissaa     hai    apno        ka
Or
F#   F#~ GB~  AG    AGF#~    F#


Part 4

F#~    F#F#~ AGF#     F#~ G
Koi     dushman          thhens
Or
F#~    F#F#~ AGF#     F#GF#

F#F#~ C#*  D*C#*B
lagaaye~~

B     BAB      BAC* B  AGA  GF#E
to    meet     jiya_   bahla~ye~


EEE~        F#E         F#F#G     F#F#~ A~~
Manmee_t_ jo        ghaanv   lagaaye,

AA~   (AGBA)    GF#~ F#
usse   kaun       mitaye

A~~     C*B    AGBA     GF#~F#~
Ho…,   use      kau~n   mitaye


Will be Updated:

Music Notes and 

Maanaa toofaan ke aage,
nahin chaltaa jor kisi kaa
Maujon ka dosh nahin hai,
ye dosh hai aur kisi kaa
Majdhaar me naiyyaa dole,
to maanjhi paar lagaye
Maanjhi jo naav duboye
use kaun bachaaye


Piano Notes for Songs

Song List


Piano Notes for Bhajan

Bhajan List


New and Updated Piano Notes

New Song List


Piano Notes


Piano Tutorial