Ruk Jana Nahi Tu Kahin Haar Ke – Piano Notes


Ruk Jana Nahi Tu Kahin Haar Ke Piano Notes

For Ruk Jana Nahi Tu Kahin Haar Ke Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western – CDE FGAB

Indian – srg mpdn

Hindi – सारेग मपधनि


Piano Notes for Ruk Jana Nahi Tu Kahin Haar Ke – Western Notation (CDE FGAB)


srg mpdn

सारेग मपधनि

Part 1

FF       F~ C#*  C#*B
Ruk    jaana    nahin

A~   G#F#      EF#  F#
tu    kahin    haar_ ke
Or
A~   G#F#      E~  F#~


E~       F#~     A~
Kaan_ton     pe

G#AG#F# EF#~ G#
chal ke_  milenge
Or
AG#G#    EF#~ G#

G#F#     EF#~        EE
saaye    bahaar    ke


Repeat Part 1

FF   F~ C#*  C#*B,   A~ G#F#  EF#  F#
Ruk  jaana  nahin,  tu  kahin  haar ke

E~  F#~  A~   G#AG#F#,  EF#~ G#  G#F#   EF#~      EE
Kaanton  pe  chal ke,     milenge  saaye  bahaar  ke


E* D#*~ C#*  C*C#*~ E*
O    raahi,       o    raahi

E*D#*~ C#*  C* D#*~ C#*
O    raahi,     o   raahi


E*  D#*~ C#* C* C#*~ E*
O   raahi,       o   raahi

E* D#*~ C#*  C* D#*~ C#*
O   raahi,       o   raahi


Part 2

E*~ E*D#*      C#*~
Sooraj            dekh
Or
E*~ E*D#*      D#*C#*~

C*       C*C#*~  G#
ruk     gaya    hai
Or
B        BC#*~  G#
C*       C*C#*~  G#

E*E*  E*~ D#*    C#*     BD#*~ C#*
tere   aage          jhuk    gaya    hai
Or
E*E*  D#*~ C#*   B         BD#*~ C#*


Repeat:

E*~ E*D#*  C#*~  C*    C*C#*~  G#
Sooraj         dekh  ruk   gaya    hai

E*E*  E*~ D#*  C#*   BD#*~ C#*
tere   aage        jhuk  gaya    hai


Part 3

F#~    G#A      AB   BC#*~ D#*~
Jab    kabhi    ai~~se~~~~

D#*C#*    C#*B  B C#*~  B
koi            mas_taa_na


F#~ G#G#       AA  BB  C#*C#*D#*
Nikale_ hai    apa~ni~~
Or
F#F#G#G#      AA B~ C#*~ D#*~

D#*C#*   C#*B    B C#*~  B
dhun      mein     deewana


Part 4

C#*~ C#*     C*C#*C#*C*
Shaam         suhaani

C#*~       D#*E*D#*C#*  E*
ban         jaa~te~            hain
Or
C#*~      D#*C#* C#*B    BE*
C#*D#*  D#*C#* C#*B    BE*

E*~    E*~ D#*C#*~ B   B
din    intazaar               ke
Or
E*E*  D#*~ D#*C#*B   B


E* D#*~ C#*  C*C#*~ E*
O    raahi,       o    raahi

E*D#*~ C#*  C* D#*~ C#*
O    raahi,     o   raahi


Repeat Part 1

FF   F~ C#*  C#*B,   A~ G#F#  EF#  F#
Ruk  jaana  nahin,  tu  kahin  haar ke

E~  F#~  A~   G#AG#F#,  EF#~ G#  G#F#   EF#~      EE
Kaanton  pe  chal ke,     milenge  saaye  bahaar  ke


E* D#*~ C#*  C*C#*~ E*
O    raahi,       o    raahi

E*D#*~ C#*  C* D#*~ C#*
O    raahi,     o   raahi


E*  D#*~ C#* C* C#*~ E*
O   raahi,       o   raahi

E* D#*~ C#*  C* D#*~ C#*
O   raahi,       o   raahi


Will be Updated:

Saathi na kaaravaan hai
ye tera imtihaan hai
Yun hi chala chal
dil ke sahaare
Karati hai manzil
tujh ko ishaare
Dekh kahin koi rok nahin le
tujh ko pukaar ke 


Piano Notes for Songs

Song List


Piano Notes for Bhajan

Bhajan List


New and Updated Piano Notes

New Song List


Piano Notes


Piano Tutorial