Zindagi Ka Safar Hai Ye Kaisa Safar – Keyboard Notes


Zindagi Ka Safar Hai Ye Kaisa Safar Keyboard Notes

For Zindagi Ka Safar Hai Ye Kaisa Safar Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western – CDE FGAB

Indian – srg mpdn

Hindi – सारेग मपधनि


Keyboard Notes for Zindagi Ka Safar Hai Ye Kaisa Safar – Indian Notation (srg mpdn)


CDE FGAB

सारेग मपधनि

Part 1

ssm~~   m     mp~~
Zindagi   ka   safar

p      p     pmGmG      G    GG~
hai   ye    kai‍~~~~    sa_   safar
Or
p      p      pmGm~     G   GG~
p      p      pmG~        G   GG~


GG     p~ p       pd
Koi    samjha    nahin

pdp    m~ m     mm~
koi      jaana      nahin
Or
d~p    m~ m      mm~


Part 2

ds*     N     d~    ds*   Nd
Hai    ye     kai__si_    dagar

ds*N      d~       s*N    dp
chalte    hain     sab   magar
Or
ds*N    d~         N~    dp


pp    p~~   p     pd
Koi   sam_jha     nahin

pdp    m~ m      mm~
koi      jaana     nahin
Or
d~p    m~ m      mm~


Part 3

dNs*        r*s*   s*s*~
Zindagi   ko      bahut
Or
dNs*      r*~   s*s*~

s*Nd    dp~ s*      s*s*~  r*s*N  d
pyaar   hamne     diya~~~
Or
N~ d     p~ s*      s*s*~~~  Nd


dN       r*~   r*      r*m*G* G*r*~
Maut   se     bhi    moha__bbat

s*d~   s*r*s*            s*
nibhaa~ yenge       hum
Or
s*d~   r*~ s*            s*
s*r*s*d~   s*r*s*      s*


Part 4

dN        s*~ r*s* s*s*~    N~    d
Rote    ro__te    zamaa_  ne_ mein
Or
dN        s*~ r*s* s*s*~    s*N    d

p~ s*    s*s*~~
aaye       magar
Or
dp~ s*    s*s*~~


ddN        r*r*~  r*    r*m*G*~ r*s*
Hanste   hanste      zamaa__    ne_  se

r*N~~  s*r*~ s*     s*
jaa__yenge            hum


ssm~~     m       mp~~
Jaaenge   par      kidhar

p       pmGmG     G     GG~
hai    ki_se~~      ye    khabar
Or
p        pmG~      G   GG~


GG     p~ p        pd
Koi     samjha    nahin

dp    m~ m     mm~
koi   jaana      nahin


Will be Updated:

Aise jeevan bhi hain
jo jiye hi nahin
Jinko jeene se pehle
hee maut aa gayi
=
Phool aise bhi hain
jo khile hi nahin
Jinko khilne se pehle
fiza kha gai
=
Hai pareshaan nazar
thak gaye chaar agar
Koi samjha nahin
koi jaana nahin


Keyboard Notes for Songs

Song List


Keyboard Notes for Bhajan

Bhajan List


New and Updated Keyboard Notes

New Song List


Keyboard Notes


Piano Tutorial